nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie

Polecamy także publikacje:

Okładka

Sześciolatek W Świecie Liter. Ćwiczenia. Część 1

Jan Malczewski

Cena: 6.70

Przejdź do sklepu

REKLAMA

 

Zadanie

Cyna nie ulega działaniu słabych kwasów i zasad, dzięki czemu jest stosowana do pokrywania blachy stalowej w celu jej ochrony przed korozją. Z blachy tej wykonuje się puszki na konserwy. Aby odzyskać cynę z odpadów, działa się na nią chlorem i przekształca w chlorek cyny(IV). Mocne kwasy i zasady atakują cynę energicznie. W reakcji ze stężonym kwasem solnym cyna tworzy chlorek cyny(II), który jest solą dobrze rozpuszczalną w wodzie.
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Szereg aktywności metali tworzą metale i wodór ułożone według ich podatności na utlenianie, czyli według zdolności tworzenia jonów naładowanych dodatnio. Każdy pierwiastek jest reduktorem kationów wszystkich pierwiastków położonych po jego prawej stronie w tym szeregu. Poniżej przedstawiono fragment szeregu aktywności metali.
 
##Zn/Zn^{2+} \qquad Sn/Sn^{2+} \qquad H_2/H^+ \qquad Cu/Cu^{2+}##

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

a) Wskaż metal (cynk Zn albo miedź Cu), z którego wykonaną blaszkę należy zanurzyć w wodnym roztworze chlorku cyny(II), aby wydzieliła się cyna metaliczna. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisując symbol wybranego metalu.


b) Napisz w formie jonowej równanie reakcji chemicznej, która zachodzi w czasie doświadczenia.
......................................................................................................................................................
Dodaj zadanie do wybranych Prześlij sugestię autorowi

Odpowiedzi

a)


b)
##Sn^{2+} \ + \ Zn \ \rightarrow \ Sn \ + \ Zn^{2+}##
lub
##Sn^{2+} \ + \ Zn \ +\ 2Cl^{-} \ \rightarrow \ Sn \ + \ Zn^{2+} \ + \ 2Cl^{-}##
Odpowiedź dodano: 20.07.2014
Słowa kluczowe: