nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Naszkicuj wykres proporcjonalności prostej ##y=-3x##, wykorzystując znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-10-27 18:51:10
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres proporcjonalności prostej
wykres proporcjonalności prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji liniowej
wykres funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej ##y=ax+b##. Jakie znaki mają współczynniki ##a## i ##b## ?

                    A. ##a<0## i ##b<0## 

                    B.
##a<0## i ##b>0## 

                    C.
##a>0## i ##b<0## 

                    D.
##a>0## i ##b>0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 18:33:04
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji liniowej
wykres funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej ##y = ax+ b## takiej, że ##a > 0## i ##b < 0## ?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 20:34:20
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji liniowej
wykres funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy