nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 6 zadań

Wielomian ##W## dany jest wzorem ##W\left ( x \right )=x^{3}+ax^{2}-4x+b##.
a) Wyznacz ##a, b## oraz ##c## tak, aby wielomian ##W## był równy wielomianowi ##P##, gdy
##P\left ( x \right )=x^{3}+\left ( 2a+3 \right )x^{2}+\left ( a+b+c \right )x-1##.
b) Dla ##a=3## i ##b=0## zapisz wielomian ##W## w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:27:13
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
równość wielomianów
równość wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
rozkład wielomianu na czynniki
rozkład wielomianu na czynniki Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Suma wszystkich czterech współczynników wielomianu ##W(x)=x^3+ax^2+bx+c## jest równa ##0##. Trzy pierwiastki tego wielomianu tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy równej ##3##. Oblicz współczynniki ##a##, ##b## i ##c##. Rozważ wszystkie możliwe przypadki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:44:37
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmatyczny
ciąg arytmatyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=x^{4}-x^{3}+2mx^{2}+4nx+48## jest podzielny przez wielomian ##P## opisany wzorem ##P\left ( x \right )=x^{2}-x-6##. Wyznacz odwrotności liczb ##m## i ##n##.

Zakoduj cyfrę jedności i dwie pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego każdego z otrzymanych wyników.
 
odwrotność ##m##      
 
odwrotność  ##n##      
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:37:48
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+20##. Liczba ##2## jest pierwiastkiem tego wielomianu i reszta z dzielenia wielomianu ##W## przez trójmian ##x^{2}-2x-3## jest równa ##-x+26##. Wyznacz współczynniki ##a, b, c## wielomianu ##W##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:58:29
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Jednym z pierwiastków wielomianu ##W\left ( x \right )=x^{3}+mx^{2}+nx+2## jest liczba ##1##. Reszta z dzielenia wielomianu ##W\left ( x \right )## przez dwumian ##x+1## jest równa ##4##. Oblicz współczynniki ##m## i ##n##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:49:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Liczby ##3## i ##–1## są pierwiastkami wielomianu ##W\left ( x \right )=2x^{3}+ax^{2}+bx+30##.
a) Wyznacz wartości współczynników ##a## i ##b##.
b) Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:31:58
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastek wielomianu
pierwiastek wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy