nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania

Dany jest wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=-0,3\left ( x-3 \right )\left ( x^{2}-9 \right )##. Wskaż zdanie fałszywe.
 
A. Wielomian ##W## jest wielomianem stopnia trzeciego.
B. Wielomian ##W## ma dokładnie dwa pierwiastki.
C. Liczba ##-3## jest pierwiastkiem wielomianu ##W##.
D. Wartość wielomianu ##W## dla ##x = 1## jest równa ##1,2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:29:17
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
własności wielomianów
własności wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Liczby ##a, b, c, d## ##\left ( a<b<c<d \right )## są kolejnymi dodatnimi liczbami całkowitymi. Wykaż, że wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=ax^{3}-bx^{2}-cx+d## ma trzy pierwiastki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:56:01
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wielomian z parametrem
wielomian z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
własności wielomianów
własności wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony