nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania

Prosta o równaniu ##y=5x-m+3## przechodzi przez punkt ##A=\left ( 4,3 \right )##. Wtedy

A. ##m=20##              B. ##m=14##              C. ##m=3##                D. ##m=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-25 13:29:22
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji liniowej
własności funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## jest określona wzorem ## f\left ( x \right )=ax+6##, gdzie ##a>0##. Wówczas spełniony jest warunek

A. ##f\left ( 1 \right )>1##           B. ##f\left ( 2 \right )=2##            C. ##f\left ( 3 \right )<3##           D. ##f\left ( 4 \right )=4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 13:03:52
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności funkcji liniowej
własności funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy