nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 9 zadań

Prosta symetryczna względem początku układu współrzędnych do prostej ##y=2x-1## ma równanie:

A. ##y=-2x-1## B. ##y=-2x+1## C. ##y=2x+1## D. ##y=-\frac{1}{2}x-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-05 19:57:15
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##A'=(-a+2,4)## jest obrazem punktu ##A=(-5,b+3)## w symetrii względem początku układu współrzędnych. Wyznacz ##a## i ##b##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-04 10:32:17
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej ##f##, przy czym ##f (0) = −2## i ##f (1) = 0##.
Wykres funkcji ##g## jest symetryczny do wykresu funkcji ##f## względem początku układu współrzędnych. Funkcja ##g## jest określona wzorem

A. ##g (x) = 2x + 2  ##                             B. ##g (x) = 2x − 2 ##
C. ##g (x) = −2x + 2     ##                          D. ##g (x) = −2x − 2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 16:36:01
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty ##A=(2,-1)## i ##B=(1,-3)##. Punkt ##K## jest środkiem odcinka ##AB##. Obrazem punktu ##K## w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

          A. ##K'=\left(2,-\frac{3}{2}\right)##                             B. ##K'=\left(2,\frac{3}{2}\right)## 
          C. ##K'=\left(-\frac{3}{2},2\right)##                             D. ##K'=\left(\frac{3}{2},-2\right)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:34:41
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty ##M=(-2,1)## i ##N=(-1,3)##. Punkt ##K## jest środkiem odcinka ##MN##. Obrazem punktu ##K## w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

          A. ##K'=\left(2,-\frac{3}{2}\right)##                            B. ##K'=\left(2,\frac{3}{2}\right)## 
          C. ##K'=\left(\frac{3}{2},2\right)##                               D. ##K'=\left(\frac{3}{2},-2\right)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 19:07:24
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Korzystając z wykresu funkcji ##f(x)=12x^2##, naszkicuj wykres funkcji ##g(x)=-f(-x)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-25 18:46:10
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 17
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 17 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij wzór funkcji ##f##, na schemacie: ##f(x)=~....~\xrightarrow{S_{(0,0)}} g(x)=-4x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 18:41:10
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 18
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 

Narysuj wykres funkcji ##g## i podaj jej wzór, korzystając z danych przedstawionych na rysunku oraz na schemacie poniżej

     ##g(x)=~....~\xrightarrow{S_{(0,0)}} f(x)=2(x-1)^2-3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 18:27:04
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 19
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 19 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór funkcji ##h##, której wykres otrzymamy, przekształcając wykres funkcji ##f(x)=(x-1)^2-3## przez symetrię środkową względem punktu ##(0,0)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-25 18:14:35
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 16
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 16 Zadania  Zestawy  Multimedia
symetria środkowa
symetria środkowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy