nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Stopień wielomianu ##W(x)=(x-1)^2(2x+1)(4x^2-3)## jest równy:

A. ##5##                       B. ##6##                       C. ##8##                       D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 19:40:16
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są wielomiany ##W(x)=3x^3-2x+2, V(x)=2x^2+3x-3##. Stopień wielomianu ##W(x)\cdot V(x)## jest równy:

A. ##10##                     B. ##6##                     C. ##7##                     D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-10-15 18:17:37
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Iloczyn wielomianu ##W## danego wzorem ##W\left ( x \right )=-3x^{7}+9x^{3}+2x^{2}-1## oraz wielomianu ##V## danego wzorem ##V\left ( x \right )=2x+x^{3}## jest wielomianem stopnia

A. ##7##                          B. ##8##                         C. ##10##                         D. ##21##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:50:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
iloczyn wielomianów
iloczyn wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie wielomianów
mnożenie wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=-0,3\left ( x-3 \right )\left ( x^{2}-9 \right )##. Wskaż zdanie fałszywe.
 
A. Wielomian ##W## jest wielomianem stopnia trzeciego.
B. Wielomian ##W## ma dokładnie dwa pierwiastki.
C. Liczba ##-3## jest pierwiastkiem wielomianu ##W##.
D. Wartość wielomianu ##W## dla ##x = 1## jest równa ##1,2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:29:17
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
własności wielomianów
własności wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dane są wielomiany ##W\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+x-11## i ##V\left ( x \right )=x^{3}+3x^{2}+1##. Stopień wielomianu ##W\left ( x \right )-V\left ( x \right )## jest równy
 
A. ##0##                            B. ##1##                            C. ##2##                           D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 09:33:50
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
stopień wielomianu
stopień wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
odejmowanie wielomianów
odejmowanie wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy