nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą ##6##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. ##36\sqrt{3}+72##        B. ##18\sqrt{3}+108##        C. ##\frac{8^2 \sqrt{6}}{3}##        D. ##36\sqrt{3}+108##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-26 22:25:58
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Jacek bawi się sześciennymi klockami o krawędzi ##2## cm. Zbudował z nich jeden duży sześcian o krawędzi ##8## cm i wykorzystał do tego wszystkie swoje klocki. Następnie zburzył budowlę i ułożył z tych klocków drugą bryłę – graniastosłup prawidłowy czworokątny. Wtedy okazało się, że został mu dokładnie jeden klocek, którego nie było gdzie dołożyć. Oblicz stosunek pola powierzchni całkowitej pierwszej ułożonej bryły do pola powierzchni całkowitej drugiej bryły i wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:29:08
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego są równe ##4##. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe:

A. ##\sqrt{3}+12##        B. ##8(\sqrt{3}+4)##        C. ##8\sqrt{3}+48##         D. ##8\sqrt{6}+12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 10:09:30
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni graniastosłupa
pole powierzchni graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy