nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania

Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ##ABCS## jest trójkąt równoboczny ##ABC## . Wysokość ##SO## tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa ##27##. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ##ABCS## oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:58:56
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy trójkątny
ostrosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne ostrosłupa
pole boczne ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu o polu ##16## i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## – jeśli jest fałszywe.
 

Pole ściany bocznej tego ostrosłupa wynosi ##4\sqrt{3}##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Przekątna podstawy ostrosłupa jest równa ##4\sqrt{2}##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 09:20:02
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
pole boczne ostrosłupa
pole boczne ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dach wieży ma kształt powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy ma długość ##4## m. Ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##60^{\circ}##.
a) Sporządź pomocniczy rysunek i zaznacz na nim podane w zadaniu wielkości.
b) Oblicz, ile sztuk dachówek należy kupić, aby pokryć ten dach, wiedząc, że do pokrycia ##1## m2 potrzebne są ##24## dachówki. Przy zakupie należy doliczyć ##8##% dachówek na zapas.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:31:26
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne ostrosłupa
pole boczne ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy