nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań

Przy dzieleniu wielomianu ##W\left ( x \right )## przez dwumian ##\left ( x-1 \right )## otrzymujemy iloraz ##Q\left ( x \right )=8x^{2}+4x-14## oraz resztę ##R\left ( x \right )=-5##. Oblicz pierwiastki wielomianu ##W\left ( x \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:38:40
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
podzielność wielomianów
podzielność wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+cx+20##. Liczba ##2## jest pierwiastkiem tego wielomianu i reszta z dzielenia wielomianu ##W## przez trójmian ##x^{2}-2x-3## jest równa ##-x+26##. Wyznacz współczynniki ##a, b, c## wielomianu ##W##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:58:29
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: rozszerzony
 
Liczby ##a, b, c, d## ##\left ( a<b<c<d \right )## są kolejnymi dodatnimi liczbami całkowitymi. Wykaż, że wielomian ##W## opisany wzorem ##W\left ( x \right )=ax^{3}-bx^{2}-cx+d## ma trzy pierwiastki.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-26 18:56:01
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wielomian z parametrem
wielomian z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
własności wielomianów
własności wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: rozszerzony
 
Jednym z pierwiastków wielomianu ##W\left ( x \right )=x^{3}+mx^{2}+nx+2## jest liczba ##1##. Reszta z dzielenia wielomianu ##W\left ( x \right )## przez dwumian ##x+1## jest równa ##4##. Oblicz współczynniki ##m## i ##n##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:49:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
reszta z dzielenia wielomianów
reszta z dzielenia wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki wielomianu
współczynniki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: rozszerzony
 
Liczby ##x_{1}=-4## i ##x_{2}=3## są pierwiastkami wielomianu ##W\left ( x \right )=x^{3}+4x^{2}-9x-36##. Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 15:24:04
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
pierwiastki wielomianu
pierwiastki wielomianu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy