nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach ##90## cm, ##40## cm, ##50## cm wlano ##40## litrów wody. Ile litrów wody należy jeszcze dolać do akwarium, aby sięgała ona do połowy jego wysokości? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. ##50##                     B. ##70##                     C. ##90##                    D. ##140##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 13:58:19
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna prostopadłościanu ma długość ##6## cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##30^0##. Pole podstawy prostopadłościanu jest równe ##24## ##cm^2##. Oblicz objętość bryły.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-01-07 11:31:18
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Basen ma kształt prostopadłościanu, którego podstawa (dno basenu) ma wymiary ##15## m ##\times## ##10## m. Do basenu wlano ##270## m3 wody, która wypełniła go do ##\frac{3}{5}## głębokości. Jaka jest głębokość tego basenu? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##1,28## m                    B. ##1,5## m                   C. ##2## m                   D. ##3## m
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-02-17 20:45:25
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości ##80## cm i szerokości ##50## cm. W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek). Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenne pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku każdego z wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę maksymalną objętość.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:17:26
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W fabryce serów żółtych postanowiono od nowego roku produkować je w mniejszych bryłach i każdą krawędź serowych prostopadłościanów zmniejszono o ##15##%. Oblicz, o ile zmalała waga każdej bryły sera.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:43:44
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Stosunek długości trzech krawędzi prostopadłościanu o wspólnym wierzchołku wynosi ##2:3:4##. Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu, jeśli jego objętość wynosi ##192## ?

A. ##58##                     B. ##64##                     C. ##128##                     D. ##208##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:39:27
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
krawędzie prostopadłościanu
krawędzie prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole powierzchni prostopadłościanu
pole powierzchni prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Objętość prostopadłościanu o wymiarach ##a\times a\times h## wynosi ##144##, a pole powierzchni ##210##. Wymiary prostopadłościanu wynoszą:

A. ##3\times 3\times 16##      B. ##12\times 12\times 1##      C. ##6\times 6\times 4##      D. ##5\times 5\times 6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:27:26
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
pole prostopadłościanu
pole prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna prostopadłościanu jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##45^\circ##. Krawędzie podstawy mają długość ##6## i ##8##. Objętość bryły jest równa:

A. ##10##                     B. ##24##                     C. ##240##                     D. ##480##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 10:05:30
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna prostopadłościanu
przekątna prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga ##\frac{2}{3}## jego wysokości. Ile litrów wody należy dolać, aby napełnić całe akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##8## litrów          B. ##16## litrów          C. ##80## litrów         D. ##160## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-17 09:07:40
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy roboczych)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościennym akwarium, o wymiarach podanych na rysunku, woda sięga ##\frac{2}{3}## jego wysokości. Ile litrów wody jest w akwarium? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##16000## litrów          B. ##1600## litrów          C. ##160## litrów         D. ##16## litrów
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:47:53
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy