nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ##ABCDS## jest kwadrat ##ABCD##. Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi. Miara kąta ##ASC## jest równa

A. ##45°##                     B. ##30°##                     C. ##75°##                     D. ##90°##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:41:48
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ##ABCS## jest trójkąt równoboczny ##ABC## . Wysokość ##SO## tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa ##27##. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ##ABCS## oraz cosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:58:56
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy trójkątny
ostrosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
pole boczne ostrosłupa
pole boczne ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ##ABCDS## o podstawie ##ABCD## i wierzchołku ##S## pole trójkąta ##ABS## wynosi ##6##, a cosinus kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa jest równy ##\frac{3}{4}##. Oblicz objętość ostrosłupa ##ABCDS##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:08:34
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy czworokątny
ostrosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość ostrosłupa
objętość ostrosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podstawą ostrosłupa ##ABCDS## jest kwadrat ##ABCD##. Krawędź boczna ##SD## jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest dwa razy większa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sinus kąta między ścianami bocznymi ##ABS## i ##CBS## tego ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-04 11:37:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w stereometrii
trygonometria w stereometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe ##24##, a kąt płaski ściany bocznej przy podstawie ma miarę ##\alpha## i ##\operatorname{tg}\alpha =2##. Wyznacz cosinus kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-13 17:31:59
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
ostrosłup prawidłowy trójkątny
ostrosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podstawą ostrosłupa ##ABCDS## jest kwadrat ##ABCD##. Wysokość ##SE## ściany bocznej ##ADS## jest jednocześnie wysokością ostrosłupa, a punkt ##E## jest środkiem krawędzi ##AD## (zobacz rysunek). Pole ściany ##ADS## jest równe ## 12## cm2, a objętość ostrosłupa jest równa ## 48## cm3. Oblicz miarę kąta nachylenia krawędzi bocznej ##CS## do płaszczyzny podstawy ostrosłupa. Wynik zaokrąglij do ## 1^{\circ}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 11:32:01
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podstawą ostrosłupa ##ABCDS## jest romb ##ABCD## o boku długości ##4##. Kąt ##ABC## rombu ma miarę ##120^{\circ}## oraz ##\left | AS \right |=\left | CS \right |=10## i ##\left | BS \right |=\left | DS \right |## Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi ##BS## do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 12:34:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podstawą ostrosłupa ##ABCDS## jest romb ##ABCD## o boku długości ##4##. Kąt ##ABC## rombu ma miarę ##120^{\circ}## , ##\left | AS \right |=\left | CS \right |=10## i ##\left | BS \right |=\left | DS \right |##. Oblicz sinus kąta nachylenia krawędzi ##BS## do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 18:21:12
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w ostrosłupie
kąty w ostrosłupie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy