nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania

Rysunek przedstawia fragment wykresu funkcji ##h## , określonej wzorem ##h\left ( x \right )=\frac{a}{x}## dla ##x\neq 0##.
Wiadomo, że do wykresu funkcji ##h## należy punkt ##P=\left ( 2,5 \right )##.
a) Oblicz wartość współczynnika ##a## .
b) Ustal, czy liczba ##h\left ( \pi \right )-h\left ( -\pi \right )## jest dodatnia czy ujemna.
c) Rozwiąż nierówność ##h\left ( x \right )>5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:36:42
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności wymierne
nierówności wymierne Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji ##f\left ( x \right )=\frac{a}{x}## dla ##x\neq 0## należy punkt ##A=\left ( 2,6 \right )##. Wtedy

A. ##a = 2##                 B. ##a = 6##                  C. ##a = 8##                  D. ##a =12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 20:37:10
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja homograficzna
funkcja homograficzna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy