nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 9 zadań

Funkcja ##f## jest określona wzorem ##h(x)=3^x-5## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Funkcja ta przyjmuje wartość ##238## dla argumentu równego

A. ##5##                    B. ##7##                     C. ##9##                     D. ##11##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 11:09:18
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej ##f ## określonej wzorem ##f(x)=a^x##. Punkt ##A=(1,2)## należy do tego wykresu funkcji.
Podstawa ##a## potęgi jest równa

A. ##-\frac{1}{2}##                        B. ##\frac{1}{2}##                        C. ##-2##                        D. ##2##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 09:00:46
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji wykładniczej
wykres funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie funkcje określone dla wszystkich liczb rzeczywistych ##x## wzorami ##f\left ( x \right )=-5x+1## oraz ##g\left ( x \right )=5^{x}##. Liczba punktów wspólnych wykresów tych funkcji jest równa
 
A. ##3##                          B. ##2##                           C. ##1##                          D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:44:20
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty wspólne wykresów funkcji
punkty wspólne wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Czas połowicznego rozpadu pierwiastka to okres, jaki jest potrzebny, by ze ##100##% pierwiastka pozostało ##50##% tego pierwiastka. Oznacza to, że ilość pierwiastka pozostała z każdego grama pierwiastka po ##x## okresach rozpadu połowicznego wyraża się wzorem ##y=\left ( \frac{1}{2} \right )^{x}## .
W przypadku izotopu jodu ##^{131}I## czas połowicznego rozpadu jest równy ##8## dni. Wyznacz najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z ##1g ^{^{131}}I## nie więcej niż ##0,125\ g## tego pierwiastka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:15:54
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem ##f\left ( x \right )=3^{x-2}+3##. Prosta ##l## ma równanie ##y = 3,3##. Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji ##f## i prosta ##l##?

A. Zero.           B. Jeden.           C. Dwa.           D. Nieskończenie wiele.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:02:33
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty wspólne wykresów funkcji
punkty wspólne wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej ##f\left ( x \right )=a^{x}## dla ##x\in R##.
a) Oblicz ##a##.
b) Narysuj wykres funkcji ##g\left ( x \right )=\left | f\left ( x \right ) -2\right |## i podaj wszystkie wartości parametru ##m\in R##, dla których równanie ##g\left ( x \right )=m## ma dokładnie jedno rozwiązanie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:39:25
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji wykładniczej
wykres funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja wykładnicza określona wzorem ##f\left ( x \right )=3^{x}## przyjmuje wartość ##6## dla argumentu
 
A. ##x=2##           B. ##x=log_{3}2##           C. ##x=log_{3}6##           D. ##x=log_{6}3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:29:30
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości funkcji wykładniczej
wartości funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem ##y=-2^{x-2}##, należy punkt

A. ##A=(1,-2)##     B. ##A=(2,-1)##     C. ##A=\left(1,\frac{1}{2} \right)##    D. ##A=(4,4)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-08 16:25:33
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są funkcje ##f\left ( x \right )=3^{x^{2}-5x}## i ##g\left ( x \right )=\left ( \frac{1}{9} \right )^{-2x^{2}-3x+2}##. Oblicz, dla których argumentów ##x## wartości funkcji ##f## są większe od wartości funkcji ##g##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 10:41:08
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności wykładnicze
nierówności wykładnicze Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony