nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=(2-a)x+3##.
Wyznacz liczbę ##a##, dla której:
a) punkt ##A=(-5,7)## należy do wykresu funkcji ##f##,
b) funkcja ##f## jest rosnąca,
c) wykres funkcji ##f## oraz wykres funkcji ##g## określonej wzorem ##g(x)=-0,75x+6## przecinają oś ##Ox## w tym samym punkcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:19:05
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja kwadratowa ##f (x) = −2(x + 5)(x −11)##. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja ##f## jest rosnąca.

A. ##(-\infty,3\rangle##          B. ##(-\infty,5\rangle##          C. ##(-\infty,11\rangle##          D. ##\langle 6, +\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:22:26
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f\left ( x \right )=2x^{2}-4x+5## jest rosnąca w przedziale:

A. ##\left ( 2,+\infty \right )##           B. ##\left ( -\infty,2 \right )##            C. ##\left ( -\infty,1 \right )##            D. ##\left ( 1,+\infty \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:28:09
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f\left ( x \right )=\left ( m-2 \right )x-11## jest rosnąca dla

A.
## m> 2##              B. ## m> 0##               C. ## m<13##               D. ## m<11##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 09:11:19
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy