nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 4 zadania

Dana jest funkcja ##f## opisana wzorem: ##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
2x^{2}-4 &dla &x<\sqrt{2} \\2x-4
&dla &x\geq \sqrt{2}
\end{matrix}\right.##
Wskaż zdanie fałszywe.
 
A. Najmniejszą wartością funkcji ##f## jest ##-4## .
B. Miejscami zerowymi funkcji ##f## jest ##2## i ##-\sqrt{2}##.
C. Dla argumentów ujemnych funkcja ##f## jest malejąca.
D. Dla argumentów mniejszych od ##2## funkcja ##f## przyjmuje wartości ujemne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:33:08
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.
 

Uzupełnij informacje na podstawie rysunku.
a) Dziedziną funkcji ##f## jest przedział: ................................................. .
b) Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział: ....................................... .
c) Funkcja ##f## przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do przedziałów: ................................... oraz ......................................... .
d) Funkcja ##f## jest malejąca w przedziałach: .................. oraz .............. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:31:05
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa określona wzorem ##f\left ( x \right )=\left ( 2-5m \right )x+m-1## jest malejąca. Wtedy
 
A. ##m\in \left ( -\infty,\frac{2}{5} \right )##                                         B. ##m\in \left ( -\infty,1 \right )##
C.
##m\in \left ( \frac{2}{5},+\infty \right )##                                         D. ##m\in \left ( 1,+\infty \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 13:15:47
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji ##f##
Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór wartości funkcji ##f##
b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja ##f## jest malejąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-03 13:53:48
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy