nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań

Dana jest funkcja liniowa ##f(x)=-\frac{3}{4}x+6##. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

A. ##8##                       B. ##6##                       C. ##−6##                       D. ##−8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 10:01:27
Przedmiot: Matematyka (funkcje)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz brakujące współrzędne punktów ##A=(4,y)##, ##B=(x,-3)## tak, aby każdy z nich należał do prostej o równaniu ##y=5-x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-10-07 12:08:23
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja liniowa ##f## jest opisana wzorem ##f(x)=(1-2a)x-3##.
Wyznacz liczbę ##a##, dla której:
a) punkt ##A=(-4,5)## należy do wykresu funkcji ##f##,
b) funkcja ##f## jest stała,
c) wykres funkcji ##f## oraz wykres funkcji ##g## określonej wzorem ##g(x)=-0,75x-4## przecinają oś ##Ox## w tym samym punkcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-03 09:34:19
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji liniowej
monotoniczność funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz miejsca zerowe funkcji liniowej ##f(x)=4x-5\frac{1}{3}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 21:00:55
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dla funkcji liniowej ##y=-4## podaj współczynnik kierunkowy ##a## oraz wyraz wolny ##b##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-27 18:03:41
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Miejscem zerowym funkcji liniowej ##f\left ( x \right )=-2x+m+7## jest liczba ##3##. Wynika stąd, że

A.
##m=7##              B. ## m=1##              C. ## m=-1##             D. ## m=-7##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 10:03:14
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji kwadratowej
miejsce zerowe funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji liniowej ##f## należą punkty ##A=\left ( 4,-3 \right )## i ##B=\left ( -1,-13 \right )##. Funkcja ##f## opisana jest wzorem:

A. ##f\left ( x \right )=2x-11##                               B. ##f\left ( x \right )=2x+11##

C. ##f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x+1##                               D. ##f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-29 13:32:13
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji liniowej
wzór funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji liniowej ##f## należą punkty ##A=\left ( 1,2 \right )## i ##B=\left ( -2,5 \right )##. Funkcja ##f## ma wzór

A.
## f\left ( x \right )=x+3##                                            B. ##f\left ( x \right )=x-3##
C. ## f\left ( x \right )=-x-3##                                         D. ## f\left ( x \right )=-x+3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 09:14:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy