nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 418 zadań
Zadania z egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny w latach:

2002 - 2008 składał się z 2 części:
humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej
2009 - 2011 składał się z 3 części:
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, języka obcego nowożytniego
2012 - dziś składa się z 6 części:
historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy nowożytny


Info

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział państw w zanieczyszczaniu wód Morza Bałtyckiego związkami azotu w 2008 r.
Na podstawie danych HELCOM

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:48:15
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Poniżej wymieniono wybrane atrakcje turystyczne Polski.
Zaznacz w każdym wierszu tabeli literę, którą oznaczono atrakcję turystyczną charakterystyczną dla każdego z wymienionych regionów. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

A. Gołoborza na Łysej Górze, będące następstwem wietrzenia mrozowego.
B. Masyw Giewontu, kojarzony z sylwetką śpiącego rycerza.
C. Rozległe górskie łąki, zwane połoninami, np. Połonina Caryńska.
D. Śnieżka (1602 m n.p.m.), z której można podziwiać wspaniałą panoramę.
E. Fantastyczne kształty ostańców wapiennych, np. Maczuga Herkulesa, Igła      Deotymy.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:46:25
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Poniższe informacje dotyczą wybranych cech środowiska przyrodniczego
i gospodarki różnych krajów europejskich.

1. Piętrowość klimatyczna i roślinna.
2. Liczne rzeki i potoki górskie.
3. Słabo rozwinięta linia brzegowa.
4. Liczne wiadukty i tunele na szlakach komunikacyjnych.
5. Duży udział gruntów ornych w strukturze użytkowania ziemi.

Wybierz zestaw, w którym podano cechy krajów alpejskich: Austrii i Szwajcarii.

A. 2, 3, 4
B. 1, 2, 5
C. 3, 4, 5
D. 1, 2, 4
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:44:58
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na mapie numerami od I do V oznaczono położenie pasm górskich.

Zaznacz zestaw, w którym podano oznaczenia pasm górskich o przebiegu południkowym.

A. III, IV                B. I, III, V                C. V, IV                D. I, II, V
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:44:14
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:42:32
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na mapie w skali 1:5 000 000 odległość pomiędzy dwoma miastami wynosi
1 cm. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Na mapie, opracowanej w tym samym odwzorowaniu, w skali
1:2 500 000 odległość pomiędzy tymi samymi miastami wynosi

A. 0,5 cm.                B. 2 cm.                C. 5 cm.                D. 20 cm.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:40:41
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczniowie ustawili na stole igłę magnetyczną na podstawce. Gdy igła przyjęła ustaloną pozycję, rozciągnęli nad nią przewód zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez igłę (patrz rysunek). Końce przewodu połączyli z biegunami ogniwa. Obserwowali zachowanie się igły. Następnie powtórzyli doświadczenie, ale zmienili kierunek przepływu prądu elektrycznego w obwodzie. W pobliżu układu doświadczalnego nie było ciał namagnesowanych.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:39:26
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Co dzieje się z ciśnieniem, które człowiek wywiera na podłoże podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą? Wybierz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:37:00
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Worek wykonany z folii ponacinano na paski (rysunek 1.), a następnie potarto go

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:36:11
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W tabeli przedstawiono wartości ciepła właściwego i gęstości trzech wybranych substancji.
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice fizyczno-astronomiczne, Warszawa 2005.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 23:34:42
Przedmiot: Przedmioty przyrodnicze (zadania egzaminacyjne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy