nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 346 zadań
Zadania z egzaminu z części matematyczno - przyrodniczej

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Kula o promieniu 10 cm i prostopadłościan, którego jedna ze ścian ma wymiary 8 cm i 12,5 cm, mają taką samą objętość. Oblicz, ile razy pole powierzchni prostopadłościanu jest większe od pola powierzchni kuli. Zapisz obliczenia. W obliczeniach przyjmij ##\pi = 3##. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.
(Użyteczne wzory dotyczące kuli: ##V=\frac{4}{3}\pi r^3,\ P=4\pi r^2,\ r## - promień kuli)
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 23:00:56
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dla patrzącego z góry płytka chodnika ma kształt ośmiokąta, w którym kolejne boki są prostopadłe. Na rysunkach przedstawiono jego kształt, sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach.


Oblicz długość odcinka ##a##.
Napisz wyrażenie algebraiczne, odpowiadające długości analogicznego odcinka dla pasa złożonego z ##n## płytek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 23:18:42
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Niektóre ssaki zapadające w sen zimowy zwijają się w kulę. Przyjmując taki kształt,

A. zajmują w norach maksymalnie dużo miejsca.
B. chronią się przed nadmiernym wypromieniowaniem ciepła.
C. bardziej nagrzewają wnętrze nory.
D. pobierają podczas snu najwięcej wilgoci potrzebnej do przetrwania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 22:58:58
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W ciepły, słoneczny dzień postawiono na parapecie okiennym dwie identyczne szklanki. Do jednej z nich nalano 150 ml wody, a do drugiej 150 ml denaturatu o tej samej temperaturze. Po pewnym czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość obu cieczy, ale denaturatu ubyło więcej. Z tej obserwacji wynika, że

A. woda nagrzała się do wyższej temperatury niż denaturat.
B. denaturat paruje wolniej niż woda.
C. niektóre ciecze parują szybciej niż inne.
D. ciecze parują tylko w miejscach nasłonecznionych.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 22:58:26
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na podstawie: Energy, Powering Your World, EFDA, 2005.

Z danych zapisanych w tabeli wynika, że rocznie

A. w Afryce zużywa się mniej energii niż na każdym z pozostałych      kontynentów.
B. najwięcej energii zużywa się na kontynencie południowoamerykańskim.
C. w Azji zużywa się więcej energii niż w UE.
D. w Ameryce Północnej zużywa się mniej energii niż w UE.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 22:39:47
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres przedstawia zależność temperatury wrzenia węglowodorów nasyconych od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach.
Źródło: K.M. Pazdro, Repetytorium z chemii, Warszawa 2001.

Z wykresu wynika, że temperatura wrzenia węglowodoru nasyconego

A. rośnie coraz szybciej w miarę wzrostu liczby atomów węgla w jego      cząsteczce.
B. rośnie coraz wolniej w miarę wzrostu liczby atomów węgla w jego      cząsteczce.
C. zmienia się wprost proporcjonalnie do liczby atomów węgla w jego      cząsteczce.
D. zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do liczby atomów węgla w jego      cząsteczce.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 22:56:50
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uzupełnij poniższy zapis reakcji fotosyntezy, wpisując odpowiednie wzory i współczynniki.


Uzupełnij brakujące wyrazy w słownym zapisie reakcji zachodzącej podczas utleniania biologicznego (procesu uwalniania energii).

glukoza + .......... → ............. + dwutlenek węgla + energia
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 23:08:01
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Alkany to węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają tylko pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla. Wzór ogólny alkanów to ##C_nH_{2n+2}##, gdzie ##n## jest liczbą całkowitą dodatnią, określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkanu.

W cząsteczce pewnego alkanu jest 16 atomów wodoru. Ile atomów
węgla zawiera ta cząsteczka?

A. 6                B. 8                C. 7                D. 14
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 22:50:49
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W pewnym państwie liczba osób niepełnoletnich jest równa p, pełnoletnich w wieku poniżej 60 lat jest o połowę mniej, a pozostałych dorosłych jest k razy mniej niż osób niepełnoletnich. Liczbie ludności tego państwa odpowiada wyrażenie

A. ##1,5+\frac{p}{k}##          B. ##(p-0,5)k##          C. ##p+0,5\frac{p}{k}##          D. ##1,5p+\frac{p}{k}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 22:46:15
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Woda uwalniana w elektrowni wodnej z wysoko położonego zbiornika spływa w dół i obraca turbiny, one zaś napędzają generatory. Czy elektrownie wodne korzystają z odnawialnych źródeł energii?

Odpowiedź: ............................................................

Uzupełnij schemat ilustrujący przemiany energii w takiej elektrowni, wpisując odpowiednio kinetyczna albo potencjalna.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-24 23:15:51
Etap: Egzamin gimnazjalny
Dział: Zadania egzaminacyjne
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy