nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 1240 zadań

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe

A. ##\frac{7}{8}##          B. ##\frac{1}{2}##      C. ##\frac{1}{4}##          D. ##\frac{1}{8}##   
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:26:36
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ostrosłup i graniastosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa ##81\sqrt{3}## . Objętość graniastosłupa jest równa

A. ##27##           B. ##27\sqrt{3}##           C. ##243##           D. ##243\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:25:01
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni całkowitej walca, którego przekrojem osiowym jest kwadrat o boku długości 4, jest równe

A.
##256\pi##           B. ##128\pi##           C. ##48\pi##           D. ##24\pi##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:23:14
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A=(13,-12)## i ##C=(15,8)## są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ##ABCD##.
Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie

A. ##S=(2,-20)##          B. ##S=(14,10)##         
C.
##S=(14,-2)##          D. ##S=(28,-4)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:21:01
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##P=(-1,0)## leży na okręgu o promieniu ##3##. Równanie tego okręgu może mieć postać

A. ##(x+1)^2+y^2=9##                    B. ##x^2+(y-\sqrt{2})^2=3##
C. ##(x+1)^2+(y+3)^2=9##          D. ## (x+1)^2+y^2=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:17:50
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są równania czterech prostych:

Prostopadłe są proste

A. ##l## i ##n##           B. ##l## i ##m##           C. ##k## i ##n##           D. ##k## i ##m##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:15:09
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odcinki ##BC## i ##DE## są równoległe i ##|AE|=4##, ##|DE|=3## (zobacz rysunek). Punkt ##D## jest środkiem odcinka ##AB##. Długość odcinka ##BC## jest równa

A.
4           B. 6           C. 8           D. 16
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:13:31
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##A, B## i ##C## leżą na okręgu o środku ##O## (zobacz rysunek). Zaznaczony na rysunku wypukły kąt środkowy ##AOB## ma miarę

A.
##60^\circ##           B. ##100^\circ##           C. ##120^\circ##           D. ##140^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 22:10:49
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest równy 8. Wysokość tego trójkąta jest równa

A. ##4\sqrt{3}##               B. ##8\sqrt{3}##          C. ##12##          D. ##6##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 21:55:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Kąt ##\alpha## jest ostry i spełniona jest równość ##3tg\alpha=2## . Wtedy wartość wyrażenia ##\sin\alpha+\cos\alpha## jest równa

A. ##1##          B. ##\frac{5\sqrt{13}}{26}##          C. ##\frac{5\sqrt{13}}{13}##          D. ##\sqrt{5}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-23 21:54:27
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy