nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 1245 zadań

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Miary kątów wewnętrznych pewnego trójkąta pozostają w stosunku ##3 : 4 : 5##. Najmniejszy kąt wewnętrzny tego trójkąta ma miarę

A. 45°           B. 90°           C. 75°           D. 60°
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:23:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Suma pierwszego i szóstego wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego jest równa 13. Wynika stąd, że suma trzeciego i czwartego wyrazu tego ciągu jest równa

A. 13           B. 12           C. 7           D. 6
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:22:29
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ciąg geometryczny ##(a_n )## jest określony wzorem ##a_n=2^n## dla ##n \geq 1##. Suma dziesięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa

A. ##2(1− 2^{10} )##           B. ##−2(1− 2^{10} )##          
C.
##2(1+ 2^{10} )##           D. ##−2(1+ 2^{10} )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:21:31
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji ##f##.
Funkcja ##f## jest rosnąca w przedziale

A. ##\langle −1,1\rangle##           B. ##\langle 1, 5\rangle##           C. ##\langle 5, 6\rangle##           D. ##\langle 6, 8\rangle##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:19:26
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba niewymiernych rozwiązań równania ##x^2 (x + 5)(2x −3)(x^2 − 7) = 0## jest równa

A. 0           B. 1           C. 5           D. 2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:17:32
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##k## przecina oś ##Oy## układu współrzędnych w punkcie ##(0,6)## i jest równoległa do prostej o równaniu ##y = −3x##. Wówczas prosta ##k## przecina oś ##Ox## układu współrzędnych w punkcie

A. (−12,0)           B. (−2,0)           C. (2,0)           D. (6,0)
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:16:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu ##y = ax + b## przechodzącej przez punkty ##(0, − 2)## i ##(6, 2)## .
Wtedy

A. ##a=\frac{2}{3},\ b=-2##          B. ##a=3, \ b=-2##
C. ##a=\frac{3}{2}, \ b=2##             D. ##a=-3,\ b=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:15:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##3\sin 3\alpha \cos\alpha + 3\sin\alpha \cos^3\alpha## może być przekształcone do postaci

A. ##3##                                  B. ##3\sin\alpha \cos\alpha##          
C.
##3\sin 3\alpha \cos^3\alpha##             D. ##6\sin^4\alpha \cos^4\alpha##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:10:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\sin 120^\circ−\cos 30^\circ## jest równa

A. ##\sin 90^\circ##           B. ##\sin 150^\circ##           C. ##\sin 0^\circ##           D. ##\sin 60^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:08:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równanie ##2x^2 +11x + 3 = 0##

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:06:25
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy