nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 1240 zadań

Co to jest poczekalnia?

Poczekalnia, to miejsce gdzie wpadają wszystkie zadania zanim trafią do katalogu zadań. Tutaj możesz kliknąć kciuka gdy zadanie Ci się podoba, aby szybciej trafiło do katalogu.

Prosta ##k## przecina oś ##Oy## układu współrzędnych w punkcie ##(0,6)## i jest równoległa do prostej o równaniu ##y = −3x##. Wówczas prosta ##k## przecina oś ##Ox## układu współrzędnych w punkcie

A. (−12,0)           B. (−2,0)           C. (2,0)           D. (6,0)
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:16:43
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment prostej o równaniu ##y = ax + b## przechodzącej przez punkty ##(0, − 2)## i ##(6, 2)## .
Wtedy

A. ##a=\frac{2}{3},\ b=-2##          B. ##a=3, \ b=-2##
C. ##a=\frac{3}{2}, \ b=2##             D. ##a=-3,\ b=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:15:11
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##3\sin 3\alpha \cos\alpha + 3\sin\alpha \cos^3\alpha## może być przekształcone do postaci

A. ##3##                                  B. ##3\sin\alpha \cos\alpha##          
C.
##3\sin 3\alpha \cos^3\alpha##             D. ##6\sin^4\alpha \cos^4\alpha##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:10:42
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\sin 120^\circ−\cos 30^\circ## jest równa

A. ##\sin 90^\circ##           B. ##\sin 150^\circ##           C. ##\sin 0^\circ##           D. ##\sin 60^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:08:08
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Równanie ##2x^2 +11x + 3 = 0##

A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:06:25
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Para liczb ##x=2## i ##y=1## jest rozwiązaniem układu równań ##\left\{\begin{matrix}
x+ay=5\\
2x-y=3
\end{matrix}\right.##, gdy

A. ##a = −3 ##          B. ##a = −2 ##          C. ##a = 2##           D. ##a = 3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:05:39
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyrażenie ##3a^2-12ab+12b^2## może być przekształcone do postaci

A. ##3(a^2-b^2)^2##               B. ##3(a-2b^2)^2##         
C.
##3(a-2b)^2                 D. ##3(a+2b)^2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:03:47
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jaka jest cena netto tego samochodu?

A. 34 663,86 zł           B. 36 600 zł           C. 44 995 zł           D. 55 372,14 zł
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:02:13
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\frac{\sqrt[5]{-32}\cdot 2^{-1}}{4}\cdot 2^2## jest równa

A. ##-\frac{1}{2}##          B. ##\frac{1}{2}##          C. ##1##          D. ##-1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 09:01:31
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##2\sqrt{18}-\sqrt{32}## jest równa

A. ##2^{-\frac{3}{2}}##          B. ##2^{-\frac{1}{2}}##          C. ##2^{\frac{1}{2}}##          D. ##2^{\frac{3}{2}}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 08:59:55
Etap: Matura
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy