nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 19 zadań
Zadania z matury

Funkcja ##f## , określona dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich, przyporządkowuje liczbie ##x## ostatnią cyfrę jej kwadratu. Zbiór wartości funkcji ##f## zawiera dokładnie

A. ##5## elementów.                                    B. ##6## elementów.           
C.
##9## elementów.                                    D. ##10## elementów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:50:26
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja określona przepisem słownym
funkcja określona przepisem słownym Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej ##f##. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt ##W = (1,9)##. Liczby ##−2## i ##4## to miejsca zerowe funkcji ##f##.
Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział

A. ##(-\infty,-2\rangle##          B. ##\langle -2,4\rangle##          C. ##\langle 4,+\infty)##          D. ##(-\infty,9\rangle##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:12:53
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji ##f## danej wzorem ##f\left ( x \right )=-2x^{2}## przesunięto wzdłuż osi ##Ox## o ##3## jednostki w prawo oraz wzdłuż osi ##Oy## o ##8## jednostek w górę, otrzymując wykres funkcji ##g## .
a) Rozwiąż nierówność ##f\left ( x \right )+5<3x##.
b) Podaj zbiór wartości funkcji ##g## .
c) Funkcja ##g## określona jest wzorem ##g\left ( x \right )=-2x^{2}+bx+c##. Oblicz ##b## i ##c##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:25:13
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ##ABCD##, która jest wykresem funkcji ##y=f\left ( x \right )##.

Korzystając z tego wykresu:
a) zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji ##f## ,
b) podaj wartość funkcji ##f## dla argumentu ##x=1-\sqrt{10}##,
c) wyznacz równanie prostej ##BC## ,
d) oblicz długość odcinka ##BC## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:28:27
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej ##f## jest przedział ##\left ( -\infty ;8 \right )##. Zbiór rozwiązań nierówności ##f\left ( x \right )\geq 0## jest przedziałem ##\left \langle -1;3 \right \rangle##. Zatem wzór funkcji ##f## ma postać
 
A. ##f\left ( x \right )=-x^{2}+3x+8##                      B. ##f\left ( x \right )=x^{2}-2x-3##
C.
##f\left ( x \right )=-2x^{2}+4x+6##                    D. ##f\left ( x \right )=-x^{2}+2x+3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:46:42
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji kwadratowej
zbiór wartości funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
nierówności kwadratowe
nierówności kwadratowe Zadania  Zestawy  Multimedia
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji ##f##.

Zbiorem wartości funkcji ##f## jest

A. ##(-2,2)##          B. ##\langle -2, 2 )##          C. ##\langle -2, 2 \rangle##          D. ##(-2,2 \rangle##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 15:01:04
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f\left ( x \right )=\left | x-1 \right |-\left | x+2 \right |## dla ##x\in R##.
a) Wyznacz zbiór wartości funkcji ##f## dla ##x\in \left ( -\infty ,-2 \right )##.
b) Naszkicuj wykres tej funkcji.
c) Podaj jej miejsca zerowe.
d) Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których równanie ##f\left ( x \right )=m## nie ma rozwiązania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:06:12
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.
 

Uzupełnij informacje na podstawie rysunku.
a) Dziedziną funkcji ##f## jest przedział: ................................................. .
b) Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział: ....................................... .
c) Funkcja ##f## przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do przedziałów: ................................... oraz ......................................... .
d) Funkcja ##f## jest malejąca w przedziałach: .................. oraz .............. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:31:05
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sporządź wykres funkcji ##f## określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\left | \left | 2x-1 \right |-2 \right |-1##. Podaj miejsca zerowe tej funkcji oraz jej zbiór wartości.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:37:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 

Na rysunku przedstawiono wykres
funkcji ##f\left ( x \right )##. Zbiorem wartości tej
funkcji jest:
 
A. ##\left \langle 0;8 \right \rangle##           B. ##\left \langle -3;8 \right \rangle##
C. ##\left \langle 1;7 \right \rangle##           D. ##R##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:07:12
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy