nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 28 zadań
Zadania z matury

Jeżeli do licznika pewnego nieskracalnego ułamka dodamy ##32##, a mianownik pozostawimy niezmieniony, to otrzymamy liczbę ##2##. Jeżeli natomiast od licznika i od mianownika tego ułamka odejmiemy ##6## , to otrzymamy liczbę ##\frac{8}{17}##. Wyznacz ten ułamek.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:05:58
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układy równań nieliniowych
układy równań nieliniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Linę o długości ##100## metrów rozcięto na trzy części, których długości pozostają w stosunku ##3:4:5##. Stąd wynika, że najdłuższa z tych części ma długość

A. $41\frac{2}{3}$ metra.      B. $33\frac{1}{3}$ metra.      C. $60$ metrów.      D. $25 $ metrów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 12:54:09
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
stosunki odcinków
stosunki odcinków Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Ekipa złożona z ##25## pracowników wymieniła tory kolejowe na pewnym odcinku w ciągu ##156## dni. Jeśli wymianę torów kolejowych na kolejnym odcinku o tej samej długości trzeba przeprowadzić w ciągu ##100## dni, to, przy założeniu takiej samej wydajności, należy zatrudnić do pracy o

A. ##14## osób więcej.                               B. ##17## osób więcej.
C. ##25## osób więcej.                               D. ##39## osób więcej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:51:36
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wielkości odwrotnie proporcjonalne
wielkości odwrotnie proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Czas połowicznego rozpadu pierwiastka to okres, jaki jest potrzebny, by ze ##100##% pierwiastka pozostało ##50##% tego pierwiastka. Oznacza to, że ilość pierwiastka pozostała z każdego grama pierwiastka po ##x## okresach rozpadu połowicznego wyraża się wzorem ##y=\left ( \frac{1}{2} \right )^{x}## .
W przypadku izotopu jodu ##^{131}I## czas połowicznego rozpadu jest równy ##8## dni. Wyznacz najmniejszą liczbę dni, po upływie których pozostanie z ##1g ^{^{131}}I## nie więcej niż ##0,125\ g## tego pierwiastka.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:15:54
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wartość prędkości średniej obliczamy jako iloraz drogi i czasu, w którym ta droga została przebyta. Samochód przejechał z miejscowości ##A## do miejscowości ##C## przez miejscowość ##B##, która znajduje się w połowie drogi z ##A## do ##C##. Wartość prędkości średniej samochodu na trasie z ##A## do ##B## była równa ##40 \ \mathrm{km/h}##, a na trasie z ##B## do ##C## – ##60 \ \mathrm{km/h}##. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu na całej trasie z ##A## do ##C##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:17:09
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania z prędkościami
zadania z prędkościami Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W skarbcu królewskim było ##k## monet. Pierwszego dnia rano skarbnik dorzucił ##25## monet, a każdego następnego ranka dorzucał o ##2## monety więcej niż dnia poprzedniego. Jednocześnie ze skarbca król zabierał w południe każdego dnia ##50## monet. Oblicz najmniejszą liczbę ##k##, dla której w każdym dniu w skarbcu była co najmniej jedna moneta, a następnie dla tej wartości ##k## oblicz, w którym dniu w skarbcu była najmniejsza liczba monet.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:40:03
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
ciąg arytmetyczny
ciąg arytmetyczny Zadania  Zestawy  Multimedia
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu arytmetycznego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dwaj rzemieślnicy przyjęli zlecenie wykonania wspólnie ##980## detali. Zaplanowali, że każdego dnia pierwszy z nich wykona ##m##, a drugi ##n## detali. Obliczyli, że razem wykonają zlecenie w ciągu ##7## dni. Po pierwszym dniu pracy pierwszy z rzemieślników rozchorował się i wtedy drugi, aby wykonać całe zlecenie, musiał pracować o ##8## dni dłużej niż planował, (nie zmieniając liczby wykonywanych codziennie detali). Oblicz ##m## i ##n## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:24:40
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układy równan liniowych
układy równan liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Koncern paliwowy podnosił dwukrotnie w jednym tygodniu cenę benzyny, pierwszy raz o ##10##%, a drugi raz o ##5##%. Po obu tych podwyżkach jeden litr benzyny, wyprodukowanej przez ten koncern, kosztuje ##4,62## zł. Oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi podwyżkami.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:31:48
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W dwóch beczkach znajduje się deszczówka do podlewania działki. Jeśli z pierwszej beczki zużyjemy ##10 \ l## wody, to wówczas ilość wody w tej beczce będzie równa ##\frac{1}{3}## ilości wody w drugiej beczce, a jeżeli z drugiej beczki przelejemy ##10 \ l## do pierwszej beczki, to w obu beczkach będzie tyle samo deszczówki. Ile litrów wody znajduje się w każdej beczce?
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:37:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwie liczby: ##x## i ##y##. Suma tych liczb jest ##5## razy większa od ich różnicy. Pierwsza z tych liczb jest o ##4## większa od drugiej. Który układ równań opisuje warunki tego zadania?

A. ##\left\{\begin{matrix}
5\left ( x+y \right )=x-y\\x+4=y
\end{matrix}\right.##                     B. ##\left\{\begin{matrix}
5\left ( x+y \right )=x-y\\x=y+4
\end{matrix}\right.##

C.
##\left\{\begin{matrix}
x+y=5\left ( x-y \right )\\x=y+4
\end{matrix}\right.##                     D. ##\left\{\begin{matrix}
x+y=5\left ( x-y \right )\\y=x+4
\end{matrix}\right.##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:18:02
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
układy równań liniowych
układy równań liniowych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy