nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 42 zadań
Zadania z matury

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej ##f(x)=ax^2+bx+c##, której miejsca zerowe to: ##-3## i ##1##.
Współczynnik ##c## we wzorze funkcji ##f## jest równy

A.
##1##                        B. ##2##                        C. ##3##                        D. ##4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 08:50:11
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji kwadratowej
współczynniki funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W układzie współrzędnych narysowano część paraboli o wierzchołku w punkcie ##A=\left ( 2,4 \right )## , która jest wykresem funkcji kwadratowej ##f##.
Funkcja ##f## może być opisana wzorem

A. ##f\left ( x \right )=\left ( x-2 \right )^{2}+4##                          B. ##f\left ( x \right )= \left ( x+2 \right )^{2}+4##
C.
##f\left ( x \right )=-\left ( x-2 \right )^{2}+4##                       D. ##f\left ( x \right )=-\left ( x+2 \right )^{2}+4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:57:59
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wielomian ##f##, którego fragment wykresu przedstawiono na poniższym rysunku spełnia warunek ##f\left ( 0 \right )=90##. Wielomian ##g## dany jest wzorem ##g\left ( x \right )=x^{3}-14x^{2}+63x-90##. Wykaż, że ##g\left ( x \right )=-f\left ( -x \right )## dla ##x\in R##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-01-10 15:14:08
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji wielomianowej
wykres funkcji wielomianowej Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje nieparzyste
funkcje nieparzyste Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji wykładniczej ##f\left ( x \right )=a^{x}## dla ##x\in R##.
a) Oblicz ##a##.
b) Narysuj wykres funkcji ##g\left ( x \right )=\left | f\left ( x \right ) -2\right |## i podaj wszystkie wartości parametru ##m\in R##, dla których równanie ##g\left ( x \right )=m## ma dokładnie jedno rozwiązanie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:39:25
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji wykładniczej
wykres funkcji wykładniczej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji
przekształcanie wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
2x-3 &\mathrm{dla} &x<2 \\1
&\mathrm{dla} &2\leq x\leq 4
\end{matrix}\right.##
a) Uzupełnij tabelę:

##x## ##-3## ##3##  
##f(x)##     ##0##

b) Narysuj wykres funkcji ##f## .
c) Podaj wszystkie liczby całkowite ##x## , spełniające nierówność ##f\left ( x \right )\geq -6##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:23:54
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja ##f## określona wzorem ## f\left ( x \right )=\frac{\sin ^{2}x-\left | \sin x \right |}{\sin x}## dla ## x\in \left ( 0,\pi \right )\cup \left ( \pi ,2\pi \right )##.
a) Naszkicuj wykres funkcji ##f## .
b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:11:29
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wykresy funkcji trygonometrycznych
wykresy funkcji trygonometrycznych Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest funkcja ##f\left ( x \right )=\left | x-1 \right |-\left | x+2 \right |## dla ##x\in R##.
a) Wyznacz zbiór wartości funkcji ##f## dla ##x\in \left ( -\infty ,-2 \right )##.
b) Naszkicuj wykres tej funkcji.
c) Podaj jej miejsca zerowe.
d) Wyznacz wszystkie wartości parametru ##m##, dla których równanie ##f\left ( x \right )=m## nie ma rozwiązania.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:06:12
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wartość bezwzględna
wartość bezwzględna Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Dany jest wykres funkcji ##y=f\left ( x \right )##.
 

Uzupełnij informacje na podstawie rysunku.
a) Dziedziną funkcji ##f## jest przedział: ................................................. .
b) Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział: ....................................... .
c) Funkcja ##f## przyjmuje wartości dodatnie dla argumentów należących do przedziałów: ................................... oraz ......................................... .
d) Funkcja ##f## jest malejąca w przedziałach: .................. oraz .............. .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:31:05
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sporządź wykres funkcji ##f## określonej wzorem ##f\left ( x \right )=\left | \left | 2x-1 \right |-2 \right |-1##. Podaj miejsca zerowe tej funkcji oraz jej zbiór wartości.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 14:37:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 

Odczytaj z wykresu
a) dziedzinę i miejsca zerowe funkcji,
b) przedziały monotoniczności funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:42:20
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy