nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 7 zadań
Zadania z matury

Prosta określona wzorem ##y=ax+1## jest symetralną odcinka ##AB##, gdzie ##A=(-3,2)## i ##B=(1,4)##. Wynika stąd, że

A. ##a=-\frac{1}{2}##            B. ##a=\frac{1}{2}##            C. ##a=-2##            D. ##a=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 14:56:07
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiona jest prosta ##k##, przechodząca przez punkt ##A=(2,-3)## i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt ##\alpha## nachylenia tej prostej do osi Ox.

Zatem

          A. ##\text{tg}\alpha=-\frac{2}{3}##
          B. ##\text{tg}\alpha=-\frac{3}{2}##
          C. ##\text{tg}\alpha=\frac{2}{3}##
          D. ##\text{tg}\alpha=\frac{3}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 09:47:54
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
kąt nachylenia prostej do osi OX
kąt nachylenia prostej do osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Współczynnik kierunkowy prostej, na której leżą punkty ##A=(-4,3)## oraz ##B=(8,7)##, jest równy

A. ##a=3##           B. ##a=-1##           C. ##a=\frac{5}{6}##           D. ##a=\frac{1}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:16:03
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz sinus kąta ostrego, jaki tworzy wykres funkcji ##f## danej wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{1}{2}x-2## z osią ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 13:06:15
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji liniowej
wzór funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty ##A=\left ( 6,1 \right )## i ##B=\left ( 3,3 \right )##. Współczynnik kierunkowy prostej ##AB## jest równy

A. ##-\frac{2}{3}##                         B. ##-\frac{3}{2}##                        C. ##\frac{3}{2}##                        D. ##\frac{2}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-11 11:14:33
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dane są punkty ##A=\left ( -2,2 \right )## i ##B=\left ( 4,-2 \right )##. Współczynnik kierunkowy prostej ##AB## jest równy

A.
## a=-\frac{2}{3}##               B. ## a=-\frac{3}{2}##               C. ## a=\frac{3}{2}##              D. ## a=\frac{2}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-05 13:28:57
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu ## y=-3x+5## jest równy:

A. ## -\frac{1}{3}##                        B. ##-3##                         C. ## \frac{1}{3}##                         D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 19:10:39
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
proste równoległe
proste równoległe Zadania  Zestawy  Multimedia
równoległość prostych
równoległość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy