nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań
Zadania z matury

Funkcja kwadratowa ##f## jest określona wzorem ##f(x)=(x-3)(7-x)##. Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ##f## należy do prostej o równaniu

A. ##y=-5##              B. ##y=5##              C. ##y=-4##              D. ##y=4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Do tego zadania konieczny załącznik:
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-28 12:51:32
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej ##y=f(x)## ma współrzędne ##(2,2)##. Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji ##g(x)=f(x+2)## ma współrzędne

A. ##(4,2)##                B. ##(0,2)##                C. ##(2,0)##                D. ##(2,4)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:04:04
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykresem funkcji kwadratowej ##f## jest parabola o wierzchołku ##W=\left ( 5,7 \right )##. Wówczas prawdziwa jest równość
 
A. ##f\left ( 1 \right )=f\left ( 9 \right )##                                 B. ##f\left ( 1 \right )=f\left ( 11 \right )##          
C.
##f\left ( 1 \right )=f\left ( 13 \right )##                               D. ##f\left ( 1 \right )=f\left ( 15 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:48:30
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji kwadratowej
własności funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wierzchołkiem paraboli o równaniu ##y=-3\left ( x-2 \right )^{2}+4## jest punkt
o współrzędnych

A. ##\left ( -2,-4 \right )##               B. ##\left ( -2,4 \right )##               C. ##\left ( 2,-4 \right )##               D. ##\left ( 2,4 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-11-27 18:17:21
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wierzchołek paraboli ##y=x^{2}+4x-13## leży na prostej o równaniu

A. ##x = −2##                B. ##x = 2##                C. ##x = 4##                D. ##x = −4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 18:24:30
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest parabola o równaniu ## y=x^{2}+8x-14##. Pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa

A. ##x=-8##                B. ##x=-4##                C. ##x=4##                D. ##x=8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-14 08:51:57
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem ## f\left ( x \right )=x^{2}-4x+4## jest punkt o współrzędnych

A. ## \left ( 0,2 \right )##                 B. ## \left ( 0,-2 \right )##                 C. ## \left ( -2,0 \right )##                 D. ## \left ( 2,0 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 16:30:50
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wykresem funkcji kwadratowej ##f\left ( x \right )=-3x^{2}+3## jest parabola o wierzchołku w punkcie

A. ## \left ( 3,0 \right )##                B. ## \left ( 0,3 \right )##                C. ## \left ( -3,0 \right )##                D. ## \left ( 0,-3 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 18:14:12
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy