nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 17 zadań
Zadania z matury

Punkty ##A=(-2,-8)## i ##B=(14,-8)## są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ##ABC##, w którym ##|AB|=|AC|##. Wysokość ##AD## tego trójkąta jest zawarta w prostej o równaniu ##y=\frac{1}{2}x-7##. Oblicz współrzędne wierzchołka ##C## tego trójkąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-30 12:49:42
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest trójkąt równoramienny, w którym ramię o długości ##20## tworzy z podstawą kąt ##67,5^{\circ}## . Pole tego trójkąta jest równe

A.
##100\sqrt{3}##               B. ##100\sqrt{2}##               C. ##200\sqrt{3}##               D. ##200\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:03:50
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie osi symetrii trójkąta o wierzchołkach ##A=(-2,2), \ B=(6,-2), \ C=(10,6)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:36:35
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Każde z ramion trójkąta równoramiennego ma długość ##20## . Kąt zawarty między ramionami tego trójkąta ma miarę ##150^{0}##. Pole tego trójkąta jest równe

A. ##100##              B. ##200##              C. ##100\sqrt{3}##              D. ##100\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:33:51
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Z odcinków o długościach: ##5 , 2a +1, a −1## można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

A. ##a = 6##                B. ##a = 4##                C. ##a = 3##                D. ##a = 2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:28:04
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek trójkąta
warunek trójkąta Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Niech ##x## oznacza długość ramienia trójkąta równoramiennego, którego podstawa ma długość ##8## cm. Funkcja ##f## przyporządkowuje zmiennej ##x## obwód tego trójkąta. Zbiorem wartości funkcji ##f## jest przedział

A. ##\left ( 0;+\infty \right )##           B. ##\left ( 4;+\infty \right )##           C. ##\left ( 16;+\infty \right )##           D. ##\left ( 0;16 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:45:09
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W koło o promieniu długości ##4## wpisano trójkąt równoramienny, w którym miara kąta między ramionami jest równa ##45^{\circ}##. Oblicz pole zacieniowanej figury, która powstaje w wyniku wycięcia tego trójkąta z danego koła.
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:33:46
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt wpisany w koło
trójkąt wpisany w koło Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy krótsza od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:

A. ##\frac{\sqrt{2}}{2}##                     B. ##\frac{\sqrt{3}}{2}##                      C. ##\frac{\sqrt{2}}{3}##                      D. ##\frac{1}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:56:34
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie równoramiennym wysokość jest dwa razy dłuższa od podstawy. Wynika stąd, że sinus kąta przy podstawie wynosi:

A. ##\frac{\sqrt{17}}{17}##                     B. ##\frac{\sqrt{5}}{5}##                      C. ##\frac{4\sqrt{17}}{17}##                      D. ##\frac{1}{17}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2013-12-13 15:30:37
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##S## jest środkiem wysokości ##CD## trójkąta równoramiennego ##ABC##, w którym ## \left | AC \right |=\left | BC \right |=5## oraz ## \left | CD \right |=4## (zobacz rysunek). Odległość punktu ##S## od ramienia tego trójkąta jest równa

A. ## \frac{6}{5}##              B. ## \frac{3}{2}##              C. ## \frac{12}{5}##              D. ## \frac{5}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-10 11:12:45
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt równoramienny
trójkąt równoramienny Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy