nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 23 zadań
Zadania z matury

Na rysunku przedstawione są dwa wierzchołki trójkąta prostokątnego ##ABC: A = (−3,−3)## i ##C = (2,7)## oraz prosta o równaniu ##y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}##, zawierająca przeciwprostokątną ##AB## tego trójkąta.

Oblicz współrzędne wierzchołka ##B## tego trójkąta i długość odcinka ##AB##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:13:36
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dwusieczna kąta ostrego ##ABC## przecina przyprostokątną ##AC## trójkąta prostokątnego ##ABC## w punkcie ##D##. Udowodnij, że jeżeli ##|AD|=|BD|##, to ##|CD|=\frac{1}{2}\cdot |BD|##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-30 12:00:16
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Pole trójkąta prostokątnego ##ABC##, przedstawionego na rysunku, jest równe

               A. ##\frac{32\sqrt{3}}{6}##
               B. ##\frac{16\sqrt{3}}{6}##
               C. ##\frac{8\sqrt{3}}{3}##
               D. ##\frac{4\sqrt{3}}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:22:21
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odcinek ##BD## jest zawarty w dwusiecznej kąta ostrego ##ABC## trójkąta prostokątnego, w którym przyprostokątne ##AC## i ##BC## mają długości odpowiednio ##5## i ##3##.

Wówczas miara ##\varphi## kąta ##DBC## spełnia warunek
     A. ##20^\circ< \varphi < 25^\circ##
     B. ##25^\circ < \varphi < 30^\circ##
     C. ##30^\circ < \varphi < 35^\circ##
     D. ##35^\circ < \varphi < 40^\circ##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 10:42:22
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Sinus kąta ostrego ##\alpha## jest równy ##\frac{3}{4}##. Wówczas

A. ##\cos\alpha=\frac{1}{4}##     B. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{7}}{4}##     C. ##\cos\alpha=\frac{7}{16}##     D. ##\cos\alpha=\frac{\sqrt{13}}{16}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:08:52
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne kąta ostrego
funkcje trygonometryczne kąta ostrego Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych ##2## i ##5## cosinus większego z kątów ostrych jest równy

A. ##\frac{5}{2}##                   B. ##\frac{2}{5}##                   C. ##\frac{2}{\sqrt{29}}##                   D. ##\frac{5}{\sqrt{29}}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 15:10:44
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkty ##B=\left ( 0,10 \right )## i ##O=\left ( 0,0 \right )## są wierzchołkami trójkąta prostokątnego ##OAB##, w którym ##\left | \sphericalangle OAB \right |=90^{\circ}##. Przyprostokątna ##OA## zawiera się w prostej o równaniu ##y=\frac{1}{2}x##. Oblicz współrzędne punktu ##A## i długość przyprostokątnej ##OA##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:30:42
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie prostokątnym ##ABC## przyprostokątne mają długości: ##\left | BC \right |=9,\left | CA \right |=12##. Na boku ##AB## wybrano punkt ##D## tak, że odcinki ##BC## i ##CD## mają równe długości. Oblicz długość odcinka ##AD## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:22:29
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąty podobne
trójkąty podobne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W trójkącie prostokątnym ##\alpha## i ##\beta## ##\left ( \alpha > \beta \right )## są miarami kątów ostrych, a przyprostokątne mają długości ##1## cm i ##2## cm. Wartość wyrażenia ##4\operatorname{tg}^{2}\beta +2\sin \alpha \cos \beta## jest równa

A.
##\frac{13}{20}##                     B. ##1\frac{2}{5}##                     C. ##2\frac{3}{5}##                     D. ##16\frac{2}{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-20 12:53:28
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Długość krótszej przyprostokątnej trójkąta prostokątnego jest równa ##6## i ##\sin \alpha =\frac{3}{7}##, gdzie ##\alpha## jest miarą kąta ostrego przy dłuższej przyprostokątnej. Długość dłuższej przyprostokątnej jest równa

A. ##6##                   B. ##2\sqrt{10}##                   C. ##\sqrt{58}##                   D. ##4\sqrt{10}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:23:45
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy