nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania
Zadania z matury

Punkty ##A=(-21,11)## i ##B=(3,17)## są końcami odcinka ##AB##. Obrazem tego odcinka w symetrii względem osi Ox układu współrzędnych jest odcinek ##A^\prime B^\prime##. Środkiem odcinka ##A^\prime B^\prime## jest punkt o współrzędnych

A. ##(-9,-14)##          B. ##(-9,14)##          C. ##(9,-14)##          D. ##(9,14)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 11:00:09
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
symetrie w układzie wspólrzędnych
symetrie w układzie wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o środku ##S=\left ( -6,-8 \right )## i promieniu ##2014##.Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi ##Oy## jest okrąg o środku w punkcie ##S_{1}##. Odległość między punktami ##S## i ##S_{1}## jest równa

A. ##12##                      B. ##16##                     C. ##2014##                     D. ##4028##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:40:35
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##A## ma współrzędne ##\left ( 5,2012 \right )##. Punkt ##B## jest symetryczny do punktu ##A## względem osi ##Ox##, a punkt ##C## jest symetryczny do punktu ##B## względem osi ##Oy##. Punkt ##C## ma współrzędne

A. ##\left ( -5,-2012 \right )##     B. ##\left ( -2012,-5 \right )##     C. ##\left ( -5,2012 \right )##     D. ##\left ( -2012,5 \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 15:00:46
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
układ wspólrzędnych
układ wspólrzędnych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy