nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania
Zadania z matury

Prosta określona wzorem ##y=ax+1## jest symetralną odcinka ##AB##, gdzie ##A=(-3,2)## i ##B=(1,4)##. Wynika stąd, że

A. ##a=-\frac{1}{2}##            B. ##a=\frac{1}{2}##            C. ##a=-2##            D. ##a=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 14:56:07
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest punkt ##C=\left ( 2,3 \right )## i prosta o równaniu ##y=2x-8## będąca symetralną odcinka ##BC##. Wyznacz współrzędne punktu ##B##. Wykonaj obliczenia uzasadniające odpowiedź.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:01:39
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach ##A=\left ( -2,2 \right )##
i ##B=\left ( 2,10 \right )##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-13 15:25:54
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy