nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań
Zadania z matury

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.
 
kolejne lata 1 2 3 4 5 6
przyrost (w cm) 10 10 7 8 8 7

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:43:51
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##0,6## jest jednym z przybliżeń liczby ##\frac{5}{8}##. Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy

 
A. ##0,025## %               B. ##2,5## %              C. ##0,04## %              D. ##4## %
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:38:54
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Oblicz odległość punktu ##A=\left ( 5,-6 \right )## od prostej ##l:y=2x+1##. Podaj przybliżenie dziesiętne otrzymanego wyniku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku otrzymanego przybliżenia.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:28:34
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
odległość punktu od prostej
odległość punktu od prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Liczba ##15## jest przybliżeniem z niedomiarem liczby ##x##. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy ##0,24##. Liczba ##x## to
 
A. ##14,76##                  B. ##14,80##                  C. ##15,20##                  D. ##15,24##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 17:21:49
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
błąd bezwzględny
błąd bezwzględny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##30## jest przybliżeniem z nadmiarem liczby ##a##. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy ##2,31##. Wtedy

A. ##a=27,69##        B. ##a=28,31##        C. ##a=30,31##        D. ##a=32,31##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-11 13:02:46
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
błąd bezwzględny
błąd bezwzględny Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy