nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 8 zadań
Zadania z matury

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wierzchołek drugiej podstawy (patrz rysunek).
Płaszczyzna przekroju tworzy z podstawą graniastosłupa kąt ##\alpha## o mierze

A. ##30^0##                    B. ##45^0##                    C. ##60^0##                    D. ##75^0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:39:32
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przekroje graniastosłupa
przekroje graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
odcinki w graniastoslupach
odcinki w graniastoslupach Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w graniastosłupach
kąty w graniastosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokątny arkusz kartonu o długości ##80## cm i szerokości ##50## cm. W czterech rogach tego arkusza wycięto kwadratowe naroża (zobacz rysunek). Następnie zagięto karton wzdłuż linii przerywanych, tworząc w ten sposób prostopadłościenne pudełko (bez przykrywki). Oblicz długość boku każdego z wyciętych kwadratowych naroży, dla której objętość otrzymanego pudełka jest największa. Oblicz tę maksymalną objętość.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 19:17:26
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania optymalizacyjne
zadania optymalizacyjne Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W fabryce serów żółtych postanowiono od nowego roku produkować je w mniejszych bryłach i każdą krawędź serowych prostopadłościanów zmniejszono o ##15##%. Oblicz, o ile zmalała waga każdej bryły sera.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:43:44
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość prostopadłościanu
objętość prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościanie ##ABCDEFGH## mamy: ## \left | AB \right |=5## , ##\left | AD \right |=4##, ## \left | AE \right |=3## . Najkrótszy z odcinków ##AB, BG, GE, EB## wynosi
A. ##2##                     B. ##3##                      C. ##4##                      D. ##5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-15 21:46:29
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe ##198##. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to ##1 : 2 : 3##. Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-09 10:50:51
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
przekątna prostopadłościanu
przekątna prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna prostopadłościanu o wymiarach ##3\times4\times5## ma długość

A. ##2\sqrt{5}##                    B. ##2\sqrt{3}##                    C. ##5\sqrt{2}##                   D. ##2\sqrt{15}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-23 20:40:56
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątna prostopadłościanu
przekątna prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W prostopadłościanie ##ABCDEFGH## mamy: ## \left | AB \right |=5## , ##\left | AD \right |=4##, ## \left | AE \right |=3## . Który z odcinków ##AB, BG, GE, EB## jest najdłuższy?
A. ##AB##                     B. ##BG##                      C. ##GE##                      D. ##EB##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-03 13:02:50
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
długości odcinków
długości odcinków Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach ## 5\times3\times4## jest równe

A.
##94##                         B. ##60##                         C. ##47##                         D. ##20##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 19:22:19
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
prostopadłościan
prostopadłościan Zadania  Zestawy  Multimedia
pole prostopadłościanu
pole prostopadłościanu Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy