nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań
Zadania z matury

Prosta określona wzorem ##y=ax+1## jest symetralną odcinka ##AB##, gdzie ##A=(-3,2)## i ##B=(1,4)##. Wynika stąd, że

A. ##a=-\frac{1}{2}##            B. ##a=\frac{1}{2}##            C. ##a=-2##            D. ##a=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 14:56:07
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
symetralna odcinka
symetralna odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta ##k## przechodzi przez punkt ##A=(4,-4)## i jest prostopadła do osi ##Ox##. Prosta ##k## ma równanie

A. ##x-4=0##       B. ##x-y=0##       C. ##y+4=0##       D. ##x+y=0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-09 15:10:36
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prosta przechodząca przez punkt ##A=(-10,5)## i początek układu współrzędnych jest prostopadła do prostej o równaniu

A. ##y=-2x+4##     B. ##y=\frac{1}{2}x##    C. ##y=-\frac{1}{2}x+1##    D. ##y=2x-4##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-29 10:53:49
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste ##k## i ##l## przecinają się pod kątem prostym w punkcie ##A=(-2,4)##. Prosta ##k## jest określona równaniem ##y=-\frac{1}{4}x+\frac{7}{2}##. Zatem prostą ##l## opisuje równanie

A. ##y=\frac{1}{4}x+\frac{7}{2}##                           B. ##y=-\frac{1}{4}x-\frac{7}{2}## 
C.
##y=4x-12##                           D. ##y=4x+12##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 09:53:34
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste opisane równaniami ##y=\frac{2}{m-1}x+m-2## oraz ##y=mx+\frac{1}{m+1}## są prostopadłe, gdy

A. ##m=2##          B.  ##m=\frac{1}{2}##          C. ##m=\frac{1}{3}##          D. ##m=-2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:33:05
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste o równaniach: ##y=2mx-m^2-1## oraz ##y=4m^2x+m^2+1## są prostopadłe dla

A. ##m=-\frac{1}{2}##             B. ##m=\frac{1}{2}##             C. ##m=1##             D. ##m=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-07-02 19:00:22
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Które z równań opisuje prostą prostopadłą do prostej o równaniu ##3x-4y+1=0##?

A. ##y=-\frac{4}{3}x-4##                           B. ##y=\frac{3}{4}x+1##
C.
##y=\frac{4}{3}x+2##                              D. ##y=-\frac{3}{4}x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-16 21:14:54
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##y=\frac{1}{3}x+2## oraz ##6x+ay-7=0## są prostopadłe, jeżeli:

A. ##a=-3##              B. ##a=-18##              C. ##a=\frac{1}{2}##              D. ##a=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:24:06
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prostą prostopadłą do prostej ##y =\frac{1}{2}x-1## i przechodzącą przez punkt ## A=\left ( 1,1 \right )## opisuje równanie:

A. ##y=2x-1##                                B. ## y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}##
C. ## y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}##                          D. ##y=-2x+3##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:29:07
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
prostopadłość prostych
prostopadłość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Proste ##l## i ##k## są prostopadłe i ##l## : ##9x−2 y+6=0, k : y= ax+b##. Wówczas:

A.
##a=-\frac{2}{9}##               B. ##a=\frac{2}{9}##              C. ##a=-\frac{9}{2}##              D. ##a=\frac{9}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-23 18:24:34
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur przykładowych)
Słowa kluczowe:
proste prostopadłe
proste prostopadłe Zadania  Zestawy  Multimedia
warunek prostopadłości prostych
warunek prostopadłości prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy