nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 25 zadań
Zadania z matury

Dany jest okrąg o środku ##S=(2,3)## i promieniu ##r=5##. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

A. ##A=(-1,7)##     B. ##B=(2,-3)##     C. ##C=(3,2)##     D. ##D=(5,3)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2017-12-09 09:59:56
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest okrąg o środku ##S=\left ( -6,-8 \right )## i promieniu ##2014##.Obrazem tego okręgu w symetrii osiowej względem osi ##Oy## jest okrąg o środku w punkcie ##S_{1}##. Odległość między punktami ##S## i ##S_{1}## jest równa

A. ##12##                      B. ##16##                     C. ##2014##                     D. ##4028##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:40:35
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
symetria względem osi OY
symetria względem osi OY Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na okręgu o środku ##S## leżą punkty ##A, B, C## i ##D## . Odcinek ##AB## jest średnicą tego okręgu. Kąt między tą średnicą a cięciwą ##AC## jest równy ##21^{\circ}## (zobacz rysunek).

Kąt ##\alpha## między cięciwami ##AD## i ##CD## jest równy

A. ##21^{\circ}##                  B. ## 42^{\circ}##                      C. ## 48^{\circ}##                       D. ##69^{\circ}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 15:09:11
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dwa okręgi o środkach ##A## i ##B## są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest jednocześnie styczny do ramion tego samego kąta prostego (patrz rysunek). Udowodnij, że stosunek promienia większego z tych okręgów do promienia mniejszego jest równy ##3+2\sqrt{2}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 15:43:07
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Na trójkącie o bokach długości ##\sqrt{7},\sqrt{8},\sqrt{15}## opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:25:44
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
okrąg opisany na trójkącie
okrąg opisany na trójkącie Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
tw odwrotne do tw Pitagorasa
tw odwrotne do tw Pitagorasa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dane są dwa okręgi o promieniach ##10## i ##15##. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa
 
A. ##2,5##                        B. ##5##                        C. ##10##                       D. ##12,5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-04 18:15:20
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W trójkącie ##ABC## na boku ##BC## zaznaczono punkt ##D##, na boku ##AC## zaznaczono punkt ##E##, na boku ##AB## punkt ##F##. Poprowadzono okręgi ##o_{A},o_{B},o_{C}##, w ten sposób, że do okręgu ##o_{A}## należą punkty ##A, E, F##, do ## o_{B}## - punkty ##B, D, F##, a do ## o_{C}## - punkty ##C,D,E##. Wykaż, że te trzy okręgi przecinają się w jednym punkcie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2015-01-24 14:44:26
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Okręgi ##x^{2}+y^{2}+2x+2y-2=0## oraz ##\left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y+3 \right )^{2}=1##

A. są styczne zewnętrznie                          B. są styczne wewnętrznie
C. są rozłączne                                          D. przecinają się

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-12-19 16:25:23
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
wzajemne położenie okręgów
wzajemne położenie okręgów Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wskaż równanie okręgu o promieniu ##6##.
 

A. ## x^{2}+y^{2}=3##                                                B. ## x^{2}+y^{2}=6##      

C. ## x^{2}+y^{2}=12##                                              D. ## x^{2}+y^{2}=36##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-02 19:13:17
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 2
równanie okręgu 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Punkt ##O## jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Równanie tego okręgu ma postać:

A.
## \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=9##                      B. ## \left ( x-2 \right )^{2}+\left ( y-1 \right )^{2}=3##
C. ## \left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=9##                      D. ## \left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y+1 \right )^{2}=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 16:52:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
równanie okręgu 1
równanie okręgu 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy