nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 2 zadania
Zadania z matury

W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych lat.
 
kolejne lata 1 2 3 4 5 6
przyrost (w cm) 10 10 7 8 8 7

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:43:51
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wysokość prowizji, którą klient płaci w pewnym biurze maklerskim przy każdej zawieranej transakcji kupna lub sprzedaży akcji jest uzależniona od wartości transakcji. Zależność ta została przedstawiona w tabeli:

Wartość transakcji Wysokość prowizji
do ##500## zł ##15## zł
od ##500,01## zł do ##3000## zł ##2##% wartości transakcji ##+ 5## zł
od ##3000,01## zł do ##8000## zł ##1,5##% wartości transakcji##+ 20## zł
od ##8000,01## zł do ##15000## zł ##1##% wartości transakcji ##+ 60## zł
powyżej ##15000## zł ##0,7##% wartości transakcji ##+ 105## zł

Klient zakupił za pośrednictwem tego biura maklerskiego ##530## akcji w cenie ##25## zł za jedną akcję. Po roku sprzedał wszystkie kupione akcje po ##45## zł za jedną sztukę. Oblicz, ile zarobił na tych transakcjach po uwzględnieniu prowizji, które zapłacił.

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 13:57:26
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy