nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań
Zadania z matury

Podstawą graniastosłupa prostego ##ABCDEF## jest trójkąt prostokątny ##ABC##, w którym ##|\sphericalangle ACB|=90^\circ## (zobacz rysunek). Stosunek długości przyprostokątnej ##AC## tego trójkąta do długości przyprostokątnej ##BC## jest równy ##4:3##. Punkt ##S## jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ##ABC##, a długość odcinka ##SC## jest równa ##5##. Pole ściany bocznej ##BEFC## graniastosłupa jest równe ##48##. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-09 16:07:07
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątne ścian bocznych, wychodzące z tego samego wierzchołka, mają długość ##d## i tworzą kąt o mierze ##\alpha##. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-26 18:52:27
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy czworokątny
graniastosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w graniastosłupach
kąty w graniastosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ##ABCDEFGH## połączono punkty będące środkami krawędzi ##BC , CD, AD## i ##GH## . Wyznacz objętość powstałej bryły wiedząc, że ## \left | DB \right |=5\sqrt{2}## i kąt ##DBH## ma miarę ##60 ^{\circ}##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-20 20:40:31
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy czworokątny
graniastosłup prawidłowy czworokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
kąty w graniastosłupach
kąty w graniastosłupach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest graniastosłup czworokątny prosty ##ABCDEFGH## o podstawach ##ABCD## i ##EFGH## oraz krawędziach bocznych ##AE, BF, CG, DH##. Podstawa ##ABCD## graniastosłupa jest rombem o boku długości ##8## cm i kątach ostrych ##A## i ##C## o mierze ##60^{\circ}##. Przekątna graniastosłupa ##CE## jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem ##60^{\circ}##. Sporządź rysunek pomocniczy i zaznacz na nim wymienione w zadaniu kąty. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:04:13
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prosty
graniastosłup prosty Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny ##ABCDEF## o podstawach ##ABC## i ##DEF## i krawędziach bocznych ##AD,BE## i ##CF## (zobacz rysunek). Długość krawędzi podstawy ##AB## jest równa ##8##, a pole trójkąta ##ABF## jest równe ##52##. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-05-04 18:22:41
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
graniastosłup prawidłowy trójkątny
graniastosłup prawidłowy trójkątny Zadania  Zestawy  Multimedia
objętość graniastosłupa
objętość graniastosłupa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy