nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z matury

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej ##f##. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt ##W = (1,9)##. Liczby ##−2## i ##4## to miejsca zerowe funkcji ##f##.
Najmniejsza wartość funkcji ##f## w przedziale ##\langle −1, 2\rangle## jest równa

A. ##2##                       B. ##5##                       C. ##8##                       D. ##9##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:14:37
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wtedy ##f(-\sqrt[3]{3})## jest równa

A. ##-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}##                    B. ##-\frac{3}{5}##                    C. ##\frac{3}{5}##                    D. ##\frac{\sqrt[3]{3}}{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 10:16:53
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja kwadratowa jest określona wzorem ##f (x) = x^2 −11x##.
Oblicz najmniejszą wartość funkcji ##f## w przedziale ##\langle -6,6\rangle##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 17:09:01
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## , określona dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich, przyporządkowuje liczbie ##x## ostatnią cyfrę jej kwadratu. Zbiór wartości funkcji ##f## zawiera dokładnie

A. ##5## elementów.                                    B. ##6## elementów.           
C.
##9## elementów.                                    D. ##10## elementów.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-14 14:50:26
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja określona przepisem słownym
funkcja określona przepisem słownym Zadania  Zestawy  Multimedia
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f(x)=\frac{2x-8}{x}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x\neq 0##. Wówczas wartość funkcji ##f(\sqrt{2})## jest równa

A. ##2-4\sqrt{2}##           B. ##1-2\sqrt{2}##           C. ##1+2\sqrt{2}##           D. ##2+4\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 14:58:33
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja kwadratowa ##f (x) = −2(x + 5)(x −11)##. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja ##f## jest rosnąca.

A. ##(-\infty,3\rangle##          B. ##(-\infty,5\rangle##          C. ##(-\infty,11\rangle##          D. ##\langle 6, +\infty)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:22:26
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Funkcja ##f## określona jest wzorem ##f(x)=\frac{2x^3}{x^4+1}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wtedy liczba ##f(-\sqrt{2})## jest równa

A. ##-\frac{8}{5}##               B. ##-\frac{4\sqrt{2}}{3}##               C. ##-\frac{4\sqrt{2}}{5}##               D. ##-\frac{4}{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-01-24 07:20:29
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na poniższym rysunku przedstawiono łamaną ##ABCD##, która jest wykresem funkcji ##y=f\left ( x \right )##.

Korzystając z tego wykresu:
a) zapisz w postaci przedziału zbiór wartości funkcji ##f## ,
b) podaj wartość funkcji ##f## dla argumentu ##x=1-\sqrt{10}##,
c) wyznacz równanie prostej ##BC## ,
d) oblicz długość odcinka ##BC## .
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-10 14:28:27
Przedmiot: Matematyka (zadania maturalne)
Słowa kluczowe:
zbiór wartości funkcji
zbiór wartości funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
długość odcinka
długość odcinka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
O funkcji liniowej ##f## wiadomo, że liczba ##\sqrt{5}## jest jej miejscem zerowym oraz ##f\left ( 5 \right )+f\left ( -5 \right )=10##. Funkcję ##f## można opisać wzorem

A. ##f\left ( x \right )=-\sqrt{5}x+5##                     B. ##f\left ( x \right )=-5x-\sqrt{5}##
C.
##f\left ( x \right )=\sqrt{5}x-5##                        D. ##f\left ( x \right )=5x-\sqrt{5}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:30:29
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
miejsce zerowe funkcji
miejsce zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsce zerowe funkcji liniowej
miejsce zerowe funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony
 
Dana jest funkcja ##f## opisana wzorem: ##f\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix}
2x^{2}-4 &dla &x<\sqrt{2} \\2x-4
&dla &x\geq \sqrt{2}
\end{matrix}\right.##
Wskaż zdanie fałszywe.
 
A. Najmniejszą wartością funkcji ##f## jest ##-4## .
B. Miejscami zerowymi funkcji ##f## jest ##2## i ##-\sqrt{2}##.
C. Dla argumentów ujemnych funkcja ##f## jest malejąca.
D. Dla argumentów mniejszych od ##2## funkcja ##f## przyjmuje wartości ujemne.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-31 19:33:08
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
własności funkcji
własności funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
najmniejsza wartość funkcji
najmniejsza wartość funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
miejsca zerowe funkcji
miejsca zerowe funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
wartości dodatnie funkcji
wartości dodatnie funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: rozszerzony