nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 298 zadań
Zadania z matury

Okrąg o równaniu ##\left ( x+2 \right )^{2}+\left ( y-2 \right )^{2}=4## ma dwa punkty wspólne z prostą o równaniu

A. ##x=0##               B. ##y=0##               C. ##y=-x##               D. ##y=x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 11:59:47
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
geometria analityczna
geometria analityczna Zadania  Zestawy  Multimedia
geometria kartezjańska
geometria kartezjańska Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Wielomian ##W\left ( x \right )=2x^{3}-bx^{2}-1## jest podzielny przez dwumian ##x+1##. Wynika stąd, że

A. ##b=-3##               B. ##b=-1##               C. ##b=1##               D. ##b=3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 11:58:42
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
podzielność wielomianów
podzielność wielomianów Zadania  Zestawy  Multimedia
twierdzenie Bezouta
twierdzenie Bezouta Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Funkcja określona dla każdej liczby rzeczywistej ##x## wzorem ##f\left ( x \right )=x^{5}+5x-1##

A. ma więcej niż dwa minima lokalne.
B. ma dokładnie dwa minima lokalne.
C. ma dokładnie jedno minimum lokalne.
D. nie ma minimum lokalnego.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:00:43
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Każda liczba x należąca do przedziału otwartego ##x\in \left ( \frac{\pi }{2},\frac{3\pi }{4} \right )## spełnia nierówność

A.
##\mathrm{tg} x> \sin x##                           B. ##\cos x> \sin x##      
C.
##\cos x> \mathrm{tg} x##                           D. ##\mathrm{tg} x> \cos x##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:01:41
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Funkcja ##f## jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem ##f\left ( x \right )=3^{x-2}+3##. Prosta ##l## ma równanie ##y = 3,3##. Ile punktów wspólnych mają wykres funkcji ##f## i prosta ##l##?

A. Zero.           B. Jeden.           C. Dwa.           D. Nieskończenie wiele.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:02:33
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcja wykładnicza
funkcja wykładnicza Zadania  Zestawy  Multimedia
punkty wspólne wykresów funkcji
punkty wspólne wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcenia wykresu funkcji
przekształcenia wykresu funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
 
Długości boków prostokąta są równe ##3## oraz ##5##. Oblicz sinus kąta ostrego, który tworzą przekątne tego prostokąta.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:05:07
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne prostokąta
przekątne prostokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
przekątne wielokąta
przekątne wielokąta Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f\left ( x \right )=\frac{x^{2}}{x-4}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x\neq 4##. Oblicz pochodną funkcji ##f## w punkcie ##x =12##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:06:04
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
pochodna funkcji w punkcie
pochodna funkcji w punkcie Zadania  Zestawy  Multimedia
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
pochodna funkcji wymiernej
pochodna funkcji wymiernej Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Oblicz granicę ##\lim \limits_{n \to \infty}\left (\frac{n^{2}}{n+2}-\frac{\left ( n+2 \right )^{2}}{n+444} \right )##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:05:29
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Funkcja ##f## jest określona wzorem ##f\left ( x \right )=x^{4}## dla każdej liczby rzeczywistej ##x##. Wyznacz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji ##f## , która jest równoległa do prostej ##y=4x+7##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:08:16
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
rachunek różniczkowy
rachunek różniczkowy Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie stycznej do wykresu
równanie stycznej do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, spełniające równanie ##\sin 5x-\sin x=0##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-03-25 12:08:38
Przedmiot: Matematyka (zadania z matur próbnych)
Słowa kluczowe:
funkcje trygonometryczne
funkcje trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
równania trygonometryczne
równania trygonometryczne Zadania  Zestawy  Multimedia
matura z matematyki
matura z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte