nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 18 zadań
Zadania z liceum i technikum
IV etap edukacyjny w Polsce to Szkoły Ponadgimnazjalne
W serwisie kategorię odpowiadającą temu etapowi nazwaliśmy "Liceum i Technikum".


Info

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty ##A=(2,6)## oraz ##B=(-5,-1)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2019-09-11 17:14:20
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:25:24
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz równanie prostej w postaci ogólnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:20:33
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie ogólne prostej
równanie ogólne prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz równanie prostej w postaci kierunkowej, jeśli dany jest współczynnik kierunkowy i punkt należący do tej prostej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:15:00
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj definicję równania prostej w postaci kierunkowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 13:07:03
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw równanie ogólne prostej ##l: 2x+3y-1=0## w postaci kierunkowej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:56:49
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie prostej 2
równanie prostej 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Przedstaw równanie prostej ##k: y=-3x+5## w postaci ogólnej.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:53:57
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie prostej 1
równanie prostej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie ogólne prostej
równanie ogólne prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Sprawdź, czy punkt ##P=(3,-1)## należy do prostej ##y=2x-1##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 12:27:28
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 11
równanie kierunkowe prostej 11 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Określ znaki współczynników ##a## i ##b## prostej przedstawionej na rysunku.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-06-18 09:49:29
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 10
równanie kierunkowe prostej 10 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Narysuj w układzie współrzędnych prostą o równaniu ##y=-x+5##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-06-18 09:08:45
Przedmiot: Matematyka (geometria analityczna)
Słowa kluczowe:
równanie kierunkowe prostej
równanie kierunkowe prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
równanie kierunkowe prostej 9
równanie kierunkowe prostej 9 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji linowej
wykres funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy