nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z liceum i technikum
IV etap edukacyjny w Polsce to Szkoły Ponadgimnazjalne
W serwisie kategorię odpowiadającą temu etapowi nazwaliśmy "Liceum i Technikum".


Info

Naszkicuj "poglądowy" wykres funkcji ##f(x)=3x^2-2x-1## i wyznacz jej przedziały monotoniczności.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-11-21 08:22:56
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest wzór funkcji kwadratowej ##f(x)=-\frac{1}{5}(x-6)(x+2)##. Narysuj jej wykres oraz podaj maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2016-11-19 16:50:53
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
postać iloczynowa funkcji kwadratowej
postać iloczynowa funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przedziały monotoniczności
przedziały monotoniczności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja kwadratowa ##f(x)=-3x^2-12x+1##. Wykaż, bez obliczeń rachunkowych, że zachodzi równość ##f\left(\sqrt{2}\right)> f\left(\sqrt{3}\right)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-03 17:54:49
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 8
monotoniczność funkcji kwadratowej 8 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie nierówności
dowodzenie nierówności Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: rozszerzony
 
Wyznacz pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli, jeśli funkcja kwadratowa jest rosnąca w przedziale ##\left<\frac{3}{5},+\infty \right)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-03 17:42:48
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 7
monotoniczność funkcji kwadratowej 7 Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
wierzchołek paraboli
wierzchołek paraboli Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Napisz równanie osi symetrii wykresu funkcji kwadratowej wiedząc, że ta funkcja jest malejąca w przedziale ##\left(- \infty, 3\right>##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-03 17:38:03
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 6
monotoniczność funkcji kwadratowej 6 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Jaki jest znak współczynnika ##a## funkcji kwadratowej ##f(x)=ax^2+bx+c##, jeśli ta funkcja jest rosnąca w przedziale ##\left<1,+ \infty \right)##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-03 17:33:47
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 5
monotoniczność funkcji kwadratowej 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj przedział w którym funkcja kwadratowa ##h(x)=-3(x-5)(x+7)## jest rosnąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-03 14:48:48
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 4
monotoniczność funkcji kwadratowej 4 Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Podaj przedział w którym funkcja kwadratowa ##g(x)=-2(x+1)^{2}+3## jest malejąca.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-03 14:46:34
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 3
monotoniczność funkcji kwadratowej 3 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dana jest funkcja kwadratowa ##f(x)=2x^2+4x-1##. Podaj przedziały monotoniczności tej funkcji.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-07-03 14:44:40
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 2
monotoniczność funkcji kwadratowej 2 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Odczytaj z wykresu przedział w którym funkcja kwadratowa ##f(x)## rośnie.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-03 14:41:04
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
funkcja kwadratowa
funkcja kwadratowa Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji
monotoniczność funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej
monotoniczność funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
monotoniczność funkcji kwadratowej 1
monotoniczność funkcji kwadratowej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy