nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 92 zadań
Zadania z liceum i technikum
IV etap edukacyjny w Polsce to Szkoły Ponadgimnazjalne
W serwisie kategorię odpowiadającą temu etapowi nazwaliśmy "Liceum i Technikum".


Info

W poniższej tabeli prezentowane są wprost proporcjonalne wielkości ##x## i ##y##. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

##x## ##x_1-1## ##x_2=2## ##x_3## ##x_4=10##
##y## ##y_1## ##y_2=3## ##y_3=9## ##y_4##

Wówczas:
A. ##\frac{y}{x}=\frac{3}{2}##          B. ##y_4=15##          C. ##x_3=3##          D. ##y_1=2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:18:05
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji liniowej ##f## przecina oś ##Oy## w punkcie ##(0, –2)## i przechodzi przez punkt ##(–1, 3)##. Funkcja ta określona jest wzorem

A.
##f(x)=−5x−2##                              B. ##f(x)=5x−2##    
C.
##f(x)=−3x−2##                              D. ##f(x)=3x−2##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:31:51
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Wskaż liczbę ##m##, dla której wykres funkcji liniowej ##f## określonej wzorem ##f(x)=(m−2)x+3## przecina oś ##Ox## w punkcie ##(–1, 0)##.

A. ##m=-2##          B. ##m=-3##          C. ##m=3##          D. ##m=5##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:36:35
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX
punkty wspólne wykresu funkcji i osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania z parametrem
zadania z parametrem Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem ##f(x)=−2x+3## należy punkt

A. ##(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})##                B. ##(\frac{1}{2}, 1 \frac{1}{2})##                C. ##(\frac{1}{2}, 3)##               D. ##(\frac{1}{2}, 2)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:26:38
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Jeżeli za ##3## takie same zeszyty w kratkę trzeba zapłacić w szkolnym sklepiku ##7## zł ##20## gr, to za ##7## takich zeszytów zapłacimy

A. ##11## zł ##20## gr          B. ##14## zł ##20## gr          C. ##16## zł ##80## gr          D. ##24## zł
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:19:03
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Na wykresie funkcji ##f(x)=ax## leży punkt ##A=(1, 3)##. Wtedy liczba ##f(–2)## jest równa:

A. ##-9##                    B. ##-6##                    C. ##-3##                    D. ##0##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:14:27
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
współczynniki funkcji liniowej
współczynniki funkcji liniowej Zadania  Zestawy  Multimedia
współczynnik kierunkowy prostej
współczynnik kierunkowy prostej Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Wskaż punkt, który leży na wykresie funkcji ##f## określonej wzorem ##f(x)=\sqrt{3}x##.

A. ##(-\sqrt{3},-3)##          B. ##(-\sqrt{3},-1)##     C. ##(-\sqrt{3},1)##     D. ##(-\sqrt{3},0)##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 15:10:59
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt leży na wykresie
punkt leży na wykresie Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Wykres funkcji ##f(x)=\sqrt{2}x+2##

A. przechodzi przez punkt ##(\sqrt{2}, 4)##
B. przecina wykres funkcji ##g(x)=−3x+2## w punkcie leżącym na osi ##Oy##
C. jest równoległy do prostej o równaniu ##y=2##

Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:46:41
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
własności funkcji linowej
własności funkcji linowej Zadania  Zestawy  Multimedia
równoległość prostych
równoległość prostych Zadania  Zestawy  Multimedia
punkt należy do wykresu
punkt należy do wykresu Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Samochód jedzie ze stałą prędkością ##70## km/h. Wówczas

A. w ciągu ##5## minut przejedzie więcej niż ##5## km
B. w ciągu ##10## minut przejedzie ##7## km
C. w ciągu ##30## minut przejedzie ##30## km
D. w ciągu ##2## godzin przejedzie ##140## km

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:37:15
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
wielkości wprost proporcjonalne
wielkości wprost proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy
 
Które spośród poniższych par to wielkości wprost proporcjonalne?

A. pole kwadratu i pole koła na nim opisanego
B. bok trójkąta równobocznego i promień koła wpisanego w ten trójkąt
C. krawędź sześcianu i jego objętość
D. obwód i średnica koła
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2016-10-30 13:30:30
Przedmiot: Matematyka (funkcja liniowa)
Słowa kluczowe:
wielkości wprost proporcjonalne
wielkości wprost proporcjonalne Zadania  Zestawy  Multimedia
proporcjonalność prosta
proporcjonalność prosta Zadania  Zestawy  Multimedia
Poziom: podstawowy