nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 58 zadań
Zadania z liceum i technikum
IV etap edukacyjny w Polsce to Szkoły Ponadgimnazjalne
W serwisie kategorię odpowiadającą temu etapowi nazwaliśmy "Liceum i Technikum".


Info

Podaj wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji ##f(x)=\frac{1}{3}x^2## o wektor ##\vec{u}=\left[ 4,-3\right]##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 13:29:15
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej
postać kanoniczna funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 1
postać kanoniczna funkcji kwadratowej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 1
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 1 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wykres funkcji ##g(x)=(\left|x\right|+2)^2## powstał z wykresu funkcji kwadratowej w wyniku przekształcenia ##g(x)=f(\left|x\right|)##. Naszkicuj wykres funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-27 08:27:34
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 37 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wykres funkcji ##h(x)=-3(\left|x\right|+2)^2-1## powstał z wykresu funkcji kwadratowej w wyniku przekształcenia ##h(x)=f(\left|x\right|)##. Napisz wzór funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 08:24:16
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 36 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Narysuj wykres funkcji ##g(x)=\left| x\right |^2-4\left| x\right |##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2014-08-27 08:19:58
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 35 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Napisz wzór funkcji ##y=f(\left|x\right|)##, jeśli ##f(x)=(x-5)^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 08:17:10
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 34 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wykres funkcji ##g(x)=\left|-2(x+3)^2-4 \right|## powstał z wykresu funkcji kwadratowej w wyniku przekształcenia ##g(x)=\left|f(x)\right|##. Napisz wzór funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 08:07:50
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 32 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Napisz wzór funkcji ##y=\left| f(x) \right|##, jeśli ##f(x)=(x-1)^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-27 07:58:52
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 30 Zadania  Zestawy  Multimedia
wykres funkcji z wartością bezwzględną
wykres funkcji z wartością bezwzględną Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Napisz skalę powinowactwa prostokątnego o osi ##OX##, które przekształca wykres funkcji ##f(x)=2x^2## na wykres funkcji ##g(x)=18x^2##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-26 10:01:41
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
przekształcenia wykresów funkcji
przekształcenia wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 29
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 29 Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne
powinowactwo prostokątne Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne o osi OX
powinowactwo prostokątne o osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
skala powinowactwa prostokątnego
skala powinowactwa prostokątnego Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wykres funkcji ##g(x)=-\frac{1}{9}x^2##, został przekształcony z wykresu funkcji ##f(x)## w powinowactwie prostokątnym o osi ##OX## i skali ##k=3##. Narysuj wykres funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-26 09:57:49
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wykres funkcji kwadratowej
wykres funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 28 Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne
powinowactwo prostokątne Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne o osi OX
powinowactwo prostokątne o osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
 
Wykres funkcji ##g(x)=8x^2## został przekształcony z wykresu funkcji  ##f## w powinowactwie prostokątnym o osi ##OX## i skali ##k=2##. Napisz wzór funkcji ##f##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-08-26 09:53:23
Przedmiot: Matematyka (funkcja kwadratowa)
Słowa kluczowe:
wzór funkcji kwadratowej
wzór funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresów funkcji
przekształcanie wykresów funkcji Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej Zadania  Zestawy  Multimedia
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27
przekształcanie wykresu funkcji kwadratowej 27 Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne
powinowactwo prostokątne Zadania  Zestawy  Multimedia
powinowactwo prostokątne o osi OX
powinowactwo prostokątne o osi OX Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte