nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 11 zadań
Zadania z kursu maturalnego

W etapie edukacyjnym postanowiliśmy umieścić "Kurs maturalny" z wybranych przedmiotów. Stanowi on powtórkę całego materiału realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej. Podzieliliśmy go na działy zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN zawartych w standardach maturalnych. więcej 
 
Info

Przekątna przekroju osiowego walca, którego promień podstawy jest
równy ##6## i wysokość jest równa ##4##, ma długość

A. ##4\sqrt{10}##                B. ##\sqrt{20}##                C. ##\sqrt{52}##                D. ##10##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 18:51:36
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
geometria przestrzenna
geometria przestrzenna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Odcinek ##OA## walca jest dwa razy dłuższy od wysokości ##OS## tego walca. Sinus kąta ##OAS## (zobacz rysunek) jest równy

                    A. ##\frac{\sqrt{3}}{2}##          
                    B.
##\frac{\sqrt{2}}{2}##          
                    C.
##\frac{1}{2}##          
                    D.
##1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 21:44:03
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
trygonometria w geometrii
trygonometria w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Prostokąt o bokach ##3## i ##4## obraca się wokół dłuższego boku tworząc bryłę o objętości ##V_1##. Z obrotu wokół krótszego boku powstaje bryła o objętości ##V_2##. Prawdziwa jest zależność:

A. ##V_1>V_2##          B. ##V_1<V_2##          C. ##V_1=V_2##         D. ##V_2=2V_1##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 09:53:27
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Producent chce wyprodukować puszkę w kształcie walca o pojemności ##2000\ cm^3## i wysokości ##2## decymetrów. Promień podstawy puszki w zaokrągleniu do części dziesiątych wynosi:

A. ##5,4\ cm##             B. ##5,5\ cm##             C. ##5,6\ cm##             D. ##5,7\ cm##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-25 09:49:03
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Stalowy walec o objętości ##192\pi \ cm^3## przetopiono na kulki o promieniu ##2\ mm##. Ile takich kulek otrzymano?

A. ##100##                B. ##1000##                C. ##18000##                D. ##32000##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 18:28:31
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach ##4\ cm \times 5\ cm## (rysunek). Pole boczne walca jest równe:

                    A. ##15\pi\ cm^3##
                    B. ##20\pi\ cm^3##
                    C. ##28\pi\ cm^3##
                    D. ##30\pi\ cm^3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 17:56:27
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Krople deszczu mają zwykle kształt kuli o średnicy ##2\ mm##. Wskaż, ile kropel deszczu napełni szklankę w kształcie walca o średnicy ##4\ cm## i wysokości ##6\ cm##.

A. ##18000##           B. ##32000##           C. ##54000##           D. ##162000##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-24 16:55:39
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Walec ma taką samą podstawę i dwa razy krótszą wysokość niż stożek. Stosunek objętości walca do objętości stożka wynosi:

A. ##\frac{2}{3}##                        B. ##\frac{3}{2}##                        C. ##\frac{4}{3}##                        D. ##\frac{3}{4}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:50:59
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
objętość stożka
objętość stożka Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekątna przekroju osiowego walca tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze ##60^\circ ##. Jeżeli średnica walca jest równa ##8##, to pole powierzchni bocznej tego walca wynosi:

A. ##12\pi\sqrt{3}##             B. ##24\pi\sqrt{3}##             C. ##36\pi\sqrt{3}##             D. ##64\pi\sqrt{3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:36:06
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym ##8##. Wówczas promień podstawy tego walca jest równy:

A. ##2\sqrt{3}##                   B. ##2\sqrt{2}##                  C. ##\sqrt{3}##                  D. ##\sqrt{2}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2015-01-18 18:11:59
Przedmiot: Matematyka (geometria przestrzenna)
Słowa kluczowe:
przekrój osiowy walca
przekrój osiowy walca Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy