nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 12 zadań
Zadania z kursu maturalnego

W etapie edukacyjnym postanowiliśmy umieścić "Kurs maturalny" z wybranych przedmiotów. Stanowi on powtórkę całego materiału realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej. Podzieliliśmy go na działy zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN zawartych w standardach maturalnych. więcej 
 
Info

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z ##31## grudnia ##2011## r. o ##120## % i obecnie jest równa ##8888##. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu ##2011## roku?

A. ##4050##                   B. ##4040##                   C. ##7425##                   D. ##7128##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-05-23 21:01:18
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczby ##a## i ##c## są dodatnie. Liczba ##b## stanowi ##32##% liczby ##a## oraz ##48##% liczby ##c##. Wynika stąd, że

A. ##c =1,5a##          B. ##c =\frac{2}{3}a##          C. ##c = 0,8a##          D. ##c = 0,16a##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 10:15:32
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dany jest prostokąt o wymiarach ##60## cm ##\times## ##80## cm. Jeśli każdy z dłużych boków tego prostokąta wydłużymy o ##10##%, a każdy z krótszych boków skrócimy o ##30##%, to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta

A. zwiększy się o ##8##%.                           B. zwiększy się o ##23##%.
C. zmniejszy się o ##23##%.                        D. zmniejszy się o ##8##%.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 14:10:15
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
procenty w geometrii
procenty w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Za ##30## takich samych kalkulatorów zapłacono ##1080## zł. Gdyby cena kalkulatora była o ##25## % niższa, to liczba kalkulatorów, które można byłoby kupić za tę samą kwotę wzrosłaby o

A. ##20##%                     B. ##25##%                    C. ##33##%                     D. ##45##%
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 11:57:09
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 20 % i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. ##4050##                  B. ##1782##                  C. ##7425##                  D. ##7128##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 18:35:03
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Cenę pewnego towaru podwyższono o ##15##% , a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o ##20##%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką

A. o ##35##%              B. o ##38##%              C. o ##62##%              D. o ##65##%
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:34:49
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
podwyżki i obniżki cen
podwyżki i obniżki cen Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W Gdańsku kilogram jabłek kosztuje 4 zł, a w Płocku 2,50 zł. Cena jabłek w Gdańsku jest wyższa od ceny jabłek w Płocku o:

A. ##37,5\%##                B. ##62,5\%##                C. ##60\%##                D. ##40\%##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 14:09:30
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Poparcie dla partii ##Y## w marcu 2008 wynosiło ##24\%##, zaś we wrześniu 2008 było równe ##30\%##. Partia ##Y## odnotowała wzrost poparcia o:

A. ##6\%##
B. ##20\%##
C. ##6## punktów procentowych
D. ##25## punktów procentowych
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 13:54:10
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Po dwóch kolejnych obniżkach cen, za pierwszym razem o ##10\%## i za drugim razem o ##20\%##, garnitur kosztuje ##360## zł. Wynika z tego, że garnitur przed obniżkami kosztował:

A. ##600## zł             B. ##500## zł             C. ##400## zł              D. ##20000## zł
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 13:40:29
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
W klasie jest 40 uczniów, w tym 18 chłopców. Jaki procent uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?

A. ##45\%##                B. ##55\%##                C. ##65\%##                D. ##40\%##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 12:50:27
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy