nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 13 zadań
Zadania z kursu maturalnego

W etapie edukacyjnym postanowiliśmy umieścić "Kurs maturalny" z wybranych przedmiotów. Stanowi on powtórkę całego materiału realizowanego w szkole ponadgimnazjalnej. Podzieliliśmy go na działy zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN zawartych w standardach maturalnych. więcej 
 
Info

Dla każdej dodatniej liczby ##a## iloraz ##\frac{a^{-2,6}}{a^{-1,3}}## jest równy

A. ##a^{-3,9}##                  B. ##a^{-2}##                  C. ##a^{-1,3}##                  D. ##a^{1,3}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-03-03 10:20:32
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\frac{7^8\cdot 3^6}{21^6}## jest równa

A. ##21^{8}##                   B. ##21^{42}##                   C. ##7^2##                   D. ##3^{20}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-24 14:15:52
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\frac{(7\cdot 9)^{4}}{49^2:27^{-3}}## jest równa

A. ##7^6##                     B. ##\frac{1}{3}##                     C. ##7\cdot 3^{14}##                     D. ##3##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-19 11:32:30
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Niech ##a=3##, ##b=-2##. Wartość wyrażenia ##a^b-b^a## jest równa

A. ##\frac{73}{9}##                    B. ##\frac{71}{9}##                    C. ##-\frac{73}{9}##                    D. ##-\frac{71}{9}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 17:40:22
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##9^8\cdot 81^3## jest równa

A. ##81^4##                     B. ##81##                     C. ##9^{13}##                     D. ##3^{28}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 17:36:15
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##(3\sqrt{5}-4)^2\cdot (3\sqrt{5}+4)^2## jest równa

A. ##9##                  B. ##3##                   C. ##29##                   D. ##28-20\sqrt{7}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-10 17:27:32
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##7^8\cdot 81^{-2}## jest równa

A. ##\left(\frac{7}{3}\right)^6##                B. ##\left(\frac{3}{7}\right)^8##                C. ##\left(\frac{7}{3}\right)^8##                D. ##\left(\frac{9}{7}\right)^8##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-12-19 18:23:15
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
potęga o wykładniku ujemnym
potęga o wykładniku ujemnym Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Liczba ##\frac{8^{13}\cdot 9^{11}}{72^{11}} ## jest równa

A. ##72^{13}##                B. ##72^{13}##                C. ##16##                D. ##64##
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2017-03-04 15:39:38
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
działania na potęgach
działania na potęgach Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Zapisując wyrażenie ##\sqrt[6]{81}\cdot \sqrt[3]{9}## w postaci potęgi liczby ##3## otrzymamy:

A. ##3^{6\frac{1}{2}}##                     B. ##3^{1\frac{1}{3}}##                     C. ##3^{\frac{4}{9}}##                     D. ##3^\frac{4}{6}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 14:15:11
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wartość wyrażenia ##\Big(7^{-\frac{7}{10}}:7^\frac{2}{5}\cdot 7^{-0,9}\Big)^\frac{1}{2}## jest równa:

A. ##\frac{1}{7}##                      B. ##0,7##                      C. ##\sqrt{7}##                      D. ##\frac{\sqrt7}{7}##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-11-01 13:50:45
Przedmiot: Matematyka (liczby rzeczywiste)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy