nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 28 zadań
Zadania z gimnazjum

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa ##5##, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa ##3##. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa ##4,2##. Zapisz obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-20 23:19:26
Przedmiot: Matematyka (ułamki (liczby wymierne))
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że wartość wyrażenia ## \left ( 4k+2 \right )^{2}-\left ( 4k-2 \right )^{2}##, dla dowolnej liczby całkowitej ##k##, dzieli się przez ##32##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-06 12:03:12
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia 15
wzory skróconego mnożenia 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że liczba ## 843^{2}-257^{2}## dzieli się przez ##200##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-06 12:02:34
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia 15
wzory skróconego mnożenia 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 4575^{2}-1425^{2}## dzieli się przez ##1000##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-06 12:01:58
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia Zadania  Zestawy  Multimedia
wzory skróconego mnożenia 15
wzory skróconego mnożenia 15 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Wykaż, że wyrażenie ##\left ( 4x+3 \right )\left ( 4x-3 \right )-\left ( 4x-5 \right )\left ( 4x+5 \right )##, nie zależy od zmiennej ##x##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:45:43
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że wyrażenie ##\left ( 8n+5 \right )\left ( 8n-5 \right )-\left ( 7n-5 \right )\left ( 7n+5 \right )##, dla każdej liczby całkowitej ##n##, dzieli się przez ##15##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-04 19:45:07
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych
mnożenie sum algebraicznych Zadania  Zestawy  Multimedia
mnożenie sum algebraicznych 5
mnożenie sum algebraicznych 5 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 3\cdot 2^{15}+2^{12}-2^{14}## jest podzielna przez ##21##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 20:45:50
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 15\cdot 16^{7}-4^{14}## jest podzielna przez ##14##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 20:45:13
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 5^{12}-2\cdot 5^{10}## dzieli się przez ##23##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 18:30:34
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Udowodnij, że liczba ## 11^{9}+11^{8}## dzieli się przez ##12##.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-02-03 18:29:55
Przedmiot: Matematyka (wyrażenia algebraiczne)
Słowa kluczowe:
wyrażenia algebraiczne
wyrażenia algebraiczne Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias Zadania  Zestawy  Multimedia
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18
wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias 18 Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie podzielności liczb
dowodzenie podzielności liczb Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy