nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 0 zadań
Zadania z przedmiotów przyrodniczych z egzaminów gimnazjalnych
Od roku 2012 egzamin gimnazjalny uległ zmianie, m.in.
z dotychczasowej części matematyczno - przyrodniczej
wyodrębniono osobno matematykę.

poniżej krótka historia zmian Egzaminu gimnazjalnego

Lata Części egzaminu
2002 - 2008 • część humanistyczna
• część matematyczno - przyrodnicza
2008 - 2011 • część humanistyczna
• część matematyczno - przyrodnicza
• język obcy nowożytny
2012 - dziś • historia i WOS
• język polski
• przedmioty przyrodnicze
• matematyka
• język obcy nowożytny

Info