nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań
Zadania z egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny w latach:

2002 - 2008 składał się z 2 części:
humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej
2009 - 2011 składał się z 3 części:
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, języka obcego nowożytniego
2012 - dziś składa się z 6 części:
historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy nowożytny


Info

Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa ##4##, oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa ##2##. Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa ##3,2##. Zapisz obliczenia.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: brak
Dodano: 2018-02-18 16:58:52
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3.

Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą
i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.
 
  Średnia arytmetyczna (°C) Mediana (°C) Amplituda (°C)
A. 7 0 1
B. 1 0 7
C. 7 2 1
D. 1 2 7
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-07-25 19:31:22
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
średnia arytmetyczna
średnia arytmetyczna Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Uczeń przeczytał w ciągu tygodnia książkę liczącą ##420## stron.

Dzień Liczba przeczytanych stron Czas czytania
##1.## ##50## ##1## h ##40## min
##2.## ##70## ##2## h
##3.## ##90## ##2## h ##20## min
##4.## ##30## ##30## min
##5.## ##70## ##2## h ##10## min
##6.## ##80## ##2## h ##30## min
##7.## ##30## ##30## min

Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie prawdziwe.

A.
Pierwszego dnia uczeń przeczytał ponad ##20##% całej książki.
B. Uczeń czytał średnio ##50## stron dziennie.
C. Piątego dnia uczeń przeczytał ##\frac{1}{6}## całej książki.
D. Przeczytanie pierwszej połowy książki zajęło uczniowi mniej czasu niż przeczytanie drugiej połowy.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 11:50:27
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
odczytywanie tabel
odczytywanie tabel Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu ##4## godzin, wiodła leśną drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i chodnikiem. Na diagramie przedstawiono w procentach czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją dotyczącą jazdy po chodniku.

Ile minut Asia jechała leśną drogą? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##60## minut           B. ##72## minuty           C. ##84## minuty           D. ##96## minut
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 12:34:17
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu ##4## godzin, wiodła leśną drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i chodnikiem. Na diagramie przedstawiono w procentach czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją dotyczącą jazdy po chodniku.

Jaki procent czasu Asia jechała po chodniku? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. ##10##%                   B. ##15##%                   C. ##20## %                   D. ##25##%
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 12:28:00
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy