nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 5 zadań
Zadania z egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny w latach:

2002 - 2008 składał się z 2 części:
humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej
2009 - 2011 składał się z 3 części:
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, języka obcego nowożytniego
2012 - dziś składa się z 6 części:
historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy nowożytny


Info

Z kwadratu odcięto trójkąty tak, że linie cięcia przeprowadzono przez środki boków tego kwadratu (rysunek I). Z odciętych trójkątów ułożono trójkąt ##ABC## (rysunek II).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
 
Trójkąt ##ABC## jest prostokątny i równoramienny. P F
Pole trójkąta ##ABC## jest połową pola kwadratu. P F
 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2018-02-18 13:14:24
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
egzamin gimnazjalny
egzamin gimnazjalny Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny z matematyki
egzamin gimnazjalny z matematyki Zadania  Zestawy  Multimedia
egzamin gimnazjalny 2017
egzamin gimnazjalny 2017 Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na rysunku przedstawiono trapez ##ABCD## i trójkąt ##AFD##. Punkt ##E## leży w połowie odcinka ##BC##. Uzasadnij, że pole trapezu ##ABCD## i pole trójkąta ##AFD## są równe.
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 18:03:39
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
W równoległoboku ##ABCD## bok ##AB## jest dwa razy dłuższy od boku ##AD##. Punkt ##K## jest środkiem boku ##AB##, a punkt ##L## jest środkiem boku ##CD##.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ##\mathrm{P}##, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub ##\mathrm{F}## - jeśli jest fałszywe.

Trójkąt ##ABL## ma takie samo pole, jak trójkąt ##ABD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##
Pole równoległoboku ##ABCD## jest cztery razy większe od pola trójkąta ##AKD##. ##\mathrm{P}## ##\mathrm{F}##

Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2014-01-02 17:49:12
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
pole równoległoboku
pole równoległoboku Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy ##1##. Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.

Pole narysowanego trójkąta jest równe

     A. ##3##           B. ##6##           C. ##12##           D. ##18##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:34:09
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
pola figur płaskich
pola figur płaskich Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Pole trójkąta wynosi ##4## cm2. Pole trójkąta do niego podobnego jest równe ##64## cm2. Skala podobieństwa trójkąta większego do mniejszego jest równa

A.
##2##                          B. ##4##                          C. ##6##                          D. ##9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:31:10
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
skala podobieństwa
skala podobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy