nauko.pl

zadania i materiały nie tylko dla nauczycieli


Dodaj media Dodaj zadanie
REKLAMA

Wybrane zadania:

Ilość zadań

1

Ilość stron

0

 
 

Znalezione 3 zadania
Zadania z egzaminów gimnazjalnych
Egzamin gimnazjalny w latach:

2002 - 2008 składał się z 2 części:
humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej
2009 - 2011 składał się z 3 części:
humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej, języka obcego nowożytniego
2012 - dziś składa się z 6 części:
historia i WOS, język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy nowożytny


Info

Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ##ABC## i ##KLM## przedstawione na rysunku są podobne. 
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 2
Dodano: 2014-07-25 20:04:52
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy gimnazjalnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
trójkąt prostokątny
trójkąt prostokątny Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
zadania na dowodzenie
zadania na dowodzenie Zadania  Zestawy  Multimedia
dowodzenie w geometrii
dowodzenie w geometrii Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie otwarte
Poziom: podstawowy
 
Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Pole trójkąta wynosi ##4## cm2. Pole trójkąta do niego podobnego jest równe ##64## cm2. Skala podobieństwa trójkąta większego do mniejszego jest równa

A.
##2##                          B. ##4##                          C. ##6##                          D. ##9##
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-09 13:31:10
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
podobieństwo trójkątów
podobieństwo trójkątów Zadania  Zestawy  Multimedia
skala podobieństwa
skala podobieństwa Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy
 
Na planie pokoju wykonanym w skali ##1 : 50## prostokątna podłoga ma wymiary ##8## cm i ##12## cm.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W rzeczywistości pole powierzchni podłogi tego pokoju jest równe

A. ##96## m2                B. ##48## m2                C. ##24## m2                D. ##12## m2
Dodaj zadanie do wybranych Szczegóły zadania
Odpowiedzi: 1
Dodano: 2013-12-08 14:24:54
Przedmiot: Matematyka (zadania z arkuszy próbnych)
Słowa kluczowe:
podobieństwo figur
podobieństwo figur Zadania  Zestawy  Multimedia
Rodzaj: zadanie zamknięte
Poziom: podstawowy